menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De lessen van de ZMV

Het onderwijsprogramma ‘De lessen van de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging’ bestaat uit vier kennisclips en bijbehorende lespakketten over de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging in Nederland. De lessen in het onderwijsprogramma zijn geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo.

 

Voor de docent is in elk lespakket achtergrondinformatie over het thema, een handleiding en een antwoordvel opgenomen. Eén kennisclip plus lespakket is geschikt voor een les van ca. 50 minuten. De vier kennisclips en bijbehorende lespakketten hebben ieder een eigen thema: