menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De Lessen van Dolle Mina

Voor de docent is in elk lespakket achtergrondinformatie over het thema, een handleiding en een antwoordvel opgenomen. Eén kennisclip plus lespakket is geschikt voor een les van ca. 50 minuten. De vier kennisclips en bijbehorende lespakketten hebben ieder een eigen thema: