menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De muren hebben oren

Stichting De Muren hebben Oren biedt basisscholen een zesweeks project, waarin de (migratie)geschiedenis vanaf 1940 tot nu centraal staat.
De samenwerking tussen de twee klassen levert prachtige ontmoetingen op.

Het project hanteert een inclusieve aanpak. De diversiteit in de stad, die ook terug te vinden is in de klassen, vormt de rode draad.

We richten ons op alle belangrijke en bepalende momenten die sinds de Tweede Wereldoorlog tezamen de geschiedenis van onze stad hebben gevormd. Hieronder vallen de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië, de komst van migranten uit de voormalige koloniën, de komst gastarbeiders en latere arbeidsmigranten en de komst van vluchtelingen.

Als stadsbewoner maak je onderdeel uit van de stad en daarmee ook van de stadsgeschiedenis. Wij geven leerlingen van groep 7 en 8 de kans hun eigen en andermans familie hierover vragen te stellen.