menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Jonge spoorzoekers

Onder de titel Jonge Spoorzoekers heeft een groep geschiedenisdocenten van verschillende scholen in Nederland gewerkt aan een nieuwe aanpak om leerlingen (migratie)geschiedenis te leren onderzoeken in de eigen omgeving. Inspiratie vormden de Culturele Spoorzoekers projecten (2004-2008) van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). In deze projecten verzamelden jongeren in samenwerking met het CGM vele honderden foto’s en documenten uit de privé albums van hun ouders, grootouders en kennissen. Zij
benaderden, als Culturele Spoorzoekers, mensen uit hun omgeving en ontdekten zo de onbekende geschiedenis van (de generatiegenoten) van hun ouders. De foto’s  en verhalen werden vervolgens opgenomen in een groeiend Historisch Beeldarchief Migranten.

 

De Culturele Spoorzoekers aanpak en het Historisch Beeldarchief Migranten vormen de basis van het educatieve project Jonge Spoorzoekers dat voor u ligt.
Deze handleiding is het resultaat van een door de Universiteit Leiden (ICLON) en het CGM georganiseerde Professionele Leergemeenschap (PLG) van docenten rond het thema migratie. Docenten lieten zich inspireren door elkaar en door specialisten uit de wereld van historisch onderzoek, erfgoed, archieven en pedagogiek.

 

Gedurende de looptijd van de PLG ontwikkelden zij ieder op hun eigen school Spoorzoekers projecten; zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van VMBO, HAVO en VWO.