menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Leren van horen zeggen

 

ISBN : 9789045541372
Uitgever : de Boeck Uitgeverij

Leren van horen zeggen biedt als draaiboek een praktische handleiding voor een project rond mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs. Met uitgewerkte voorbeelden en handige lesfiches die direct kunnen gebruikt worden bij de concrete uitwerking. Dit draaiboek wil leerkrachten inspireren om een eigen mondelinge geschiedenisproject op te starten.

 

Mondelinge geschiedenis is een totaalproject. Een eerste voorwaarde is de interesse van de leerlingen te prikkelen en ze zicht te geven op het tijdskader van het onderwerp dat ze gaan onderzoeken. Dan is er het hele proces van voorbereiding op het interview, over afnemen en verwerken van interviews, de presentatie van de uit de interviews verkregen informatie, tot en met het bewaren van deze mondelinge bron.