menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Ongekend bijzonder

 

Het bronmateriaal van Ongekend Bijzonder, zoals dat op deze website wordt gepresenteerd, kan goed gebruikt worden in het onderwijs. Met name geldt dat voor het voortgezet onderwijs bij vakken als geschiedenis en maatschappijleer.

 

Op basis van het boek van Elias van der Plicht – Achterlaten en opnieuw beginnen is een tijdlijn gemaakt van “400 jaar vluchtelingen in Nederland”.

 

Naast het gebruik van het Ongekend Bijzonder materiaal voor geschiedenislessen is het ook in te zetten bij lessen maatschappijleer.

Verschillende onderwerpen komen in het bronmateriaal van Ongekend Bijzonder aan de orde, die als hedendaags thema kunnen worden besproken:

 

  • discriminatie
  • uitsluiting
  • identiteit
  • integratie
  • normen en waarden
  • vooroordelen

 

Al deze onderwerpen kunnen geïllustreerd worden met fragmenten uit de levensverhalen die in Ongekend Bijzonder zijn verzameld. Een deel van de fragmenten is thematisch gerangschikt.

topics

Topics die met interviewfragmenten worden ondersteund zijn:

 

 

Het Ongekend Bijzonder materiaal kan zo een inspiratieve bron zijn voor docenten geschiedenis en maatschappijleer.