menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Ooggetuigen in de klas

Veel leraren nodigen gastsprekers/gastdocenten uit in de klas als zij lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Deze gastsprekers zijn meestal mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover vertellen in de klas.

 

Nu steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog onder ons zijn is de vraag of, en zo ja, hoe, gefilmde interviews met ooggetuigen van de de Tweede Wereldoorlog gebruikt kunnen worden om deze lacune op te vangen.