menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Oral History in de klas

Oral history (mondelinge geschiedenis) heeft op dit moment geen vaste plaats in het geschiedenis curriculum van het voortgezet onderwijs of op Nederlandse lerarenopleidingen. Dit is een, in onze ogen, gemiste kans omdat het een methode is die voor (geschiedenis)onderwijs veel kan betekenen. Met deze site willen we graag een bijdrage leveren aan het toegankelijk maken van oral history in de klas.

 

We richten ons op studenten aan lerarenopleidingen en docenten in het voortgezet en hoger onderwijs. De site biedt voorbeelden van oral history interviews gemaakt door studenten, te downloaden lesmateriaal om in de klas oral history te gebruiken en handreikingen om zelf een oral history project met leerlingen te starten.

 

Oral history onderwijs is bij uitstek geschikt voor het vak geschiedenis, het leergebied mens en maatschappij en burgerschapsonderwijs.