menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Süskind

Het Süskind lespakket is een productie van Stichting Fu Works Educatie

De Tweede Wereldoorlog ligt meer dan 65 jaar achter ons, maar de herinneringen eraan zijn nog altijd levendig en krachtig. Opvallend is dat de kinderen van nu een grote belangstelling hebben voor de algemene geschiedenis en de gevolgen van deze oorlog.

 

Uit onderzoek is gebleken dat jongeren informatie beter verwerken en onthouden wanneer ze aan de hand van beelden iets verteld krijgen. Het unieke Süskind lespakket, ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, biedt de mogelijkheid de herinnering aan, en de blijvende betekenis van de Tweede Wereldoorlog door te geven aan huidige en toekomstige generaties. In de samenleving zien wij dat de generatie ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker verdwijnt, en daarom moeten er voor de toekomst andere eisen worden gesteld aan het overdragen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

 

educatie