menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Verhalenhuis Belvédère

Voor (Rotterdamse) scholen maakt Verhalenhuis Belvédère educatieve programma’s op maat over burgerschap, taal en de ontmoeting met de stad.

 

Burgerschap / Ontmoeten

Het Verhalenhuis biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar je kennis maakt met de verhalen van Rotterdammers. Met deze ontmoetingen worden verbindingen gelegd en vooroordelen doorbroken. Je maakt kennis met nieuwe perspectieven en andere denkwijzen en je verbindt je met de stad.

 

Migratiegeschiedenis

Het Verhalenhuis organiseert workshops en faciliteert ontmoetingen waarin de (migratie)geschiedenis van verschillende Rotterdamse gemeenschappen centraal staat: om in verbinding met elkaar te komen is het van belang om kennis te nemen van elkaars geschiedenis.

 

Verhaal & Taal

We nodigen leerlingen uit om te vertellen over hun leven en een nieuwsgierige en luisterende houding aan te nemen. Verhalen zijn een laagdrempelige manier om met taal bezig te zijn en kunnen een brug vormen tussen de leerling en zijn omgeving.