menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

100 jaar de Wijnpers

100-jaar-wijnpers-landbouwschool

 

 

Auteurs: Mathias Cheyns

Uitgever: Peeters, Leuven – 2011

In het schooljaar 2011-2012 bestond de provinciale land- en tuinbouwschool De Wijnpers in Leuven 100 jaar.

 

Om dit te vieren schreef de school in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een feestprogramma uit, met onder andere een publicatie en een tentoonstelling.

 

Evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs

CAG werd aangezocht om de redactie van de publicatie te verzorgen en een concept voor de tentoonstelling te leveren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de geschiedenis van de school, maar omvatte ook de evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs in België en de geschiedenis van de land- en tuinbouw in en rond Leuven.

Naar aanleiding van het jubileumjaar namen leerlingen en (oud-)leerkrachten een aantal interviews af van oud-leerlingen en leerkrachten. Deze interviews vormden samen met een aantal professionele interviews en een klassieke literatuur- en bronnenstudie de basis voor de publicatie.