menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Achter de laatste brug

Schilderij van David Shepherd, "Arnhem Bridge, 5pm, the second day"

Achter de laatste brug – Gevangen in  het land tussen Arnhem en de Grebbelinie

Jan Blokker

Querido, 2012

ISBN: 9789021442396

Historicus Jan Blokker  geeft in Achter de laatste brug. Gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie een indruk van het dagelijks leven in oorlogstijd. Niet de strijd om de Grebbelinie in mei 1940 of operatie Market Garden in september 1944 zijn het onderwerp van dit boek, maar de belevenissen van de Nederlandse burgers die ooggetuige waren van het militaire geweld in de Gelderse vallei en rond Arnhem en van hen die de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden. In wezen waren zij door het oorlogsgeweld gegijzeld. Oral history geeft betekenis aan de ervaringen van ‘gewone’ mensen’. Natuurlijk is het geheugen een problematische bron. Blokker tekent zeventig jaar na dato de herinneringen op van bejaarden die indertijd kinderen waren. Maar dat maakt de getuigenissen niet minder indringend. De herinneringen zijn tegelijkertijd gestold en nog altijd levend. Het vastleggen ervan voegt er een kwaliteit aan toe: de herinnering wordt onuitwisbaar.