menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Bevrijding of Merdeka

Documentaire

bevrijding of merdeka

Gérard Bueters wilde vanuit een persoonlijk verbinding met de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië, de grootvader van zijn kinderen was militair bij de prinses Irene Brigade, een documentaire maken over de ervaringen van veteranen van Bataljon Zeeland en de impact die uitzending naar Indonesië op hun levens heeft gehad. Dit was het eerste Nederlandse naoorlogse bataljon, oorspronkelijk opgericht in 1944 vanuit het verzet om Noord-Nederland te bevrijden. Toen Duitsland capituleerde werden de vrijwilligers naar Indonesië gestuurd waar ze 2,5 jaar vochten tegen een onafhankelijk Indonesië. Hij heeft 160 voorbereidende interviews afgenomen met veteranen (van de 280 nog in leven zijnde veteranen van Bataljon Zeeland). Deze zijn niet op audio of video vastgelegd. Van ongeveer 50 van deze interviews zijn inhoudelijke samenvattingen beschikbaar. Vervolgens zijn acht veteranen en de echtgenote van een veteraan geïnterviewd voor de documentaire.

 

De productie is tot stand gekomen met steun van o.a. het VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Zeeland, Stichting Ooggetuigen v/d 20e eeuw, Kattendijke-Drucker Stichting, Gemeenten Goes, Vlissingen, Middelburg en Sluis en is geproduceerd door Multi World Pictures in co-productie met de NPS. De documentaire is in 2010 uitgezonden bij de VPRO, NPS.

De hoofdvragen waren: Waarom heeft u de keuzes gemaakt die u toen heeft gemaakt? Wat is de impact van uw tijd in Indonesië geweest op uw verdere leven?

 

Tijd, plaats en thema’s: De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1944 – heden.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Zeeland, verzetsachtergrond, denazificeren, bevrijding Zeeland in 1944, Zeeuwse inwoners, veteranen, oorlogsvrijwilligers, keuzes.

 

De collectie wordt beheerd door Gérard Bueters. Hij heeft de wens om deze collectie en zijn werkarchief in zijn geheel onder te brengen bij een archiefinstelling, mogelijk bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

 

Toegang: De collectie is beperkt openbaar. Bij interesse kan contact opgenomen worden met Programma Indisch Erfgoed Digitaal.

 

Behoud: De collectie bestaat uit digitale videobanden. Om de interviews duurzaam te bewaren voor de
toekomst is digitalisering en overdracht aan een e-depot gewenst.