menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Crisis in Nederland

Crisis in Nederland

Beelden en interviews uit de jaren dertig

Auteur: Piet de Rooy

Uitgeverij Elmar

ISBN: 9789061202479

 

Aantal interviews: 18

Toegankelijkheid: onbekend

Crisis in Nederland is gebaseerd op 15 van 74 interviews van het oral history project (1974-1975) onder leiding van J.Talsma en P. de Rooy aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de publicatie zijn drie aanvullende interviews gedaan.

Over de gespreksvoering wordt het volgende meegedeeld: ‘De vragen dienden het verhaal zo min mogelijk te storen, integendeel de geïnterviewden te stimuleren tot het ophalen van herinneringen die ze zelf belangrijk vonden.’