menu

Crisis in Nederland

Crisis in Nederland

Beelden en interviews uit de jaren dertig

Auteur: Piet de Rooy

Uitgeverij Elmar

ISBN: 9789061202479

 

Aantal interviews: 18

Toegankelijkheid: onbekend

Crisis in Nederland is gebaseerd op 15 van 74 interviews van het oral history project (1974-1975) onder leiding van J.Talsma en P. de Rooy aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de publicatie zijn drie aanvullende interviews gedaan.

Over de gespreksvoering wordt het volgende meegedeeld: ‘De vragen dienden het verhaal zo min mogelijk te storen, integendeel de geïnterviewden te stimuleren tot het ophalen van herinneringen die ze zelf belangrijk vonden.’