menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Door de wol geverfd

Aantal interviews: onbekend

Transcripties: gemaakt

Toegankelijkheid: onbekend

Oral history project onder leiding van Jan Laurier was het derde onderdeel van workshopachtige manifestatie rond de geschiedenis van de Leidse textiel (afgekort WOLT).

De andere twee onderdelen waren een tentoonstelling over de textielindustrie en een wetenschappelijk congres met lezingen over de Leidse textielgeschiedenis.

 

Stemmen uit het Leidse fabrieksverleden

Ex-werknemers via het Gemeentearchief getraceerd, op basis van het Krantz-onderzoek van Jaap Moes. Dirk Jaap Noordam van de Vakgroep Geschiedenis werkte met studenten aan de interviews en kwam bij de werkgroep oral history van de Dirk van Eck-Stichting.

Het project werd in 1998 afgesloten met het boek Door de wol geverfd

Door de wol geverfd

Auteur: J. Laurier
Co-auteur: J.K.S. Moes Jan Laurier
ISBN: 9789057300189 

Zeven eeuwen lang was Leiden tot ver over de grenzen bekend om zijn textielindustrie. Vele Nederlanders hebben onder een Leidse wollen deken geslapen of een trui gedragen die was gemaakt van garen uit de Sleutelstad.

 

In de jaren zeventig sloten de laatste Leidse textielfabrieken hun poorten. Dat betekende voor veel mensen ook het einde van het werk dat ze vaak tientallen jaren hadden verricht.

 

In dit boek staan deze mensen centraal. Spinners, wevers en anderen die aan de machines hebben gestaan, vertellen hun levensverhaal. Maar niet alleen zij: ook fabrieksdirecteuren en bedrijfsleiders komen uitgebreid aan het woord en werpen hun licht op de voormalige arbeidsomstandigheden en het wel en wee in de verschillende textielfabrieken.

 

Op deze wijze biedt Door de wol geverfd een gevarieerd beeld van de Leidse textiel in de twintigste eeuw en van een industriële bedrijfscultuur die nu vrijwel overal in Nederland verdwenen is.