menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Een ‘tweede meisje’ op Wargashuyse

Erfgoed Vught is bezig om een werkgroep op te zetten die inhoud gaat geven aan oral history over Vught. Het pilotproject Oral history over het leven op Wargashuyse in Vught is afgerond.

 

‘Schatten van Vught’ is een uitgave van de Stichting Erfgoed Vught. De septemberuitgave is de eerste in de nieuwe, zesde, jaargang en bevat, voor historisch en -erfgoed geïnteresseerden, weer bijzondere informatie. Onder de naam ‘Een ‘tweede meisje’ op Wargashuyse’ vertelt Jozef Kok over het leven op landgoed Wargashuyse, gelegen aan de Hoevensestraat. Hij had de mogelijkheid het verhaal van de nog in leven zijnde Maria Merkx op te tekenen. Zij was immers het ‘tweede meisje’, dat in dienst was van de in hoog aanzien staande familie Van Roosendaal. In een beetje een ‘Downton Abbey’-achtige setting speelde het leven van Maria Merkx zich toen af.

 

Een drietal lange interviews met Maria Merkx vormen de basis voor dit artikel. Het eerste interview vond plaats op 11 mei, het tweede op 12 juli en het derde op 3 augustus 2023. Telkens bij haar thuis. Op 7 juni heeft de auteur samen met Maria Merkx het landgoed en de villa bezocht om herinneringen op te halen.