menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Enkele Reis Rotterdam

 

De videofilm is gemaakt door Olivier Cohen Stuart en Frank Jan Kat, die met deze productie afstuderen aan de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus universiteit.

 

Frank Jan Kat en Olivier Cohen Stuart hebben ruim een jaar aan de film gewerkt. Kat: „We hebben we veel ‘oral history’ moeten plegen. Het is ons gebleken dat deze ontwikkelingsperiode van Rotterdam een ondergeschoven kind is. Terwijl gedurende deze periode tóch de wortels van de stad Rotterdam zijn ontstaan. (…) Voor de interviews in onze film hebben wij ons met de tweede generatie migranten moeten ‘behelpen’. Tijdens ons onderzoek zijn we nog veel interessant materiaal tegengekomen, dat we in het kader van deze film niet kwijt konden, omdat we ons tot vijfendertig minuten hebben beperkt. We hebben veel materiaal verzameld dat nog uitgewerkt kan worden.

 

De revolutionaire ontwikkeling van de Maasstad rond de eeuwwisseling komt aan de orde, evenals de daarmee samenhangende toevloed van ‘migranten’ uit alle delen van Nederland, hun problemen en de opbouw van de Boerenzij, zoals Rotterdam-Zuid al snel werd genoemd.

 

Het historisch filmmateriaal is voorzien van door de van het Polygoonjournaal bekende Philip Bloemendaal nieuw ingesproken commentaar. Afwisselend komen in beeld: in hun huiskamer over hun jeugd pratende bejaarde oud-migranten, treffende fragmenten uit de VARA-serie Merijntje Gijzens jeugd, spotprenten van Albert Hahn en affiches van socialistische organisaties. Buiten beeld draagt Jules Deelder bij die tijd passende teksten voor en leest Dieuwertje Blok de verbindende teksten.

 

De gehele film is via YouTube te bekijken.