menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

First-times

 

First-Time:

The Historical Vision of an African American People

Richard Price

 

The University of Chicago Press

First-Time is een klassieker in de historische antropologie en laat zien hoe het historisch denken vorm heeft gekregen bij volkeren die voorheen helemaal geen geschiedenis kenden. De bovenste helft van elke pagina bevat een direct transcript van mondelinge verhalen verteld door levende Saramaka’s over hun achttiende-eeuwse voorouders, “marrons” die aan de slavernij waren ontsnapt en zich hadden gevestigd in de regenwouden van Suriname. Onder deze transcripties geeft Richard Price commentaar op het leven van de achttiende-eeuwse Saramaka’s, Afro-Amerikaanse marrons die ontsnapten uit de slavernij en zich vestigden in het tropische regenwoud van Suriname. Spreekwoorden, liederen, gebeden, genealogische kladjes en hedendaagse gravures zijn verweven in een fascinerende interpretatie van gebeurtenissen uit het verleden. Ze bevatten ontroerende evocaties van het dagelijks leven twee eeuwen geleden — veldslagen en liefdesverhalen, politieke rivaliteit en rituele vieringen. En in de handen van ‘s werelds meest vooraanstaande autoriteit op het gebied van marron samenlevingen, worden ze een sleutel tot het begrijpen van het meest opvallende aspect van het moderne Saramaka leven: het bewustzijn van een volk dat leeft binnen de geschiedenis, gevormd door de daden van hun voorouders en vormend voor het leven van hun eigen nakomelingen.

 

De helft van elke pagina in First-Time is gewijd aan directe transcripties van de woorden van individuele Saramaka’s, samengevoegd om de volgorde en samenhang van hun geschiedschrijving te onthullen. Price’s commentaren die de verslagen van de Saramaka’s in een bredere sociale, intellectuele en historische context plaatsen, staan direct onder de vertalingen. Zijn unieke presentatie bewaart niet alleen de integriteit van zowel mondelinge als documentaire historische verslagen, maar verenigt ze ook in een meditatie over de rol van geschiedenis in het moderne leven.

 

“Met een fijn oog voor detail, een wetenschappelijke aanpak en een gevoel van medeleven biedt Price ons een dubbel verslag van de geschiedenis van de Saramaka. Hij won het vertrouwen en de vriendschap van levende Saramaka’s en zij boden hem hun meest geheime en krachtige herinneringen aan. Zo kunnen we van dichtbij meemaken hoe slaven ontsnappen, overleven en een nieuw gevoel van zichzelf vormen in een barre omgeving. Naast dit levendige verslag plaatst Price de westerse historische visie. Door nu vervagende orale herinneringen op schrift te stellen, dient Price zowel de westerse als de Saramaka-gemeenschap. Verre figuren worden onze metgezellen en verre gebeurtenissen onze zorg in dit frisse en onderscheidende boek.”
–Stephen Gudeman, Universiteit van Minnesota

 

First-Time bewijst dat een acuut politiek en epistemologisch zelfbewustzijn niet hoeft te leiden tot etnografische zelfabsorptie of tot de conclusie dat het onmogelijk is om iets zeker te weten over andere mensen. Het leidt eerder tot een concreet besef van waarom een Saramaka volksverhaal … leert dat ‘kennis macht is, en dat je nooit alles mag onthullen wat je weet’.”
–James Clifford, in Cultuur schrijven