menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Friese oorlogskinderen

 

Met het project Friese Oorlogskinderen heeft het Verzetsmuseum Friesland vijftien verhalen op film vastgelegd van Friezen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt. Naast de authentieke objecten in de tastbare collectie werkt het Verzetsmuseum met deze verhalen aan een digitale kerncollectie “oral history”. Deze collectie is ook al een opmaat voor de nieuwe presentatie van het Verzetsmuseum in het nieuw Fries Museum.

Kinderen van de oorlog. Verhalen uit Sneek en Zuidwest Friesland 1940-1945

Ton van den Berg

Uitgeverij Louise, 2013

Kinderen van de oorlog bevat persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Sneek en Zuidwest Friesland. De kern van dit boek bestaat uit dertien korte en drie lange getuigenissen van direct betrokkenen. In woord en beeld wordt een persoonlijke inkijk gegeven van het leven van een kind tijdens de oorlog. Het zijn niet alleen verhalen over gebeurtenissen in Sneek en Zuidwest Friesland. Het zijn vooral ook aangrijpende getuigenissen over spanning en emotie, over angst en vriendschap. De vele foto’s komen meest uit persoonlijke archieven, waardoor de verhalen nog dichterbij komen. De getuigenissen worden in perspectief geplaatst met een historische beschouwing over ingrijpende oorlogsgebeurtenissen in Sneek en Zuidwest Friesland, geschreven door historica Meike Jongejan. Het voorwoord is geschreven door oud-burgemeester Bernhard Van Haersma Buma, zoon van de in de oorlog in een concentratiekamp omgekomen burgemeester Sybrand Marinus van Haersma Buma.