menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Het geheim van Oss

Het SP-congres 1991 stelt het programma 'Handvest 2000' op

Het geheim van Oss – een geschiedenis van de SP

Kees Slager
Olympus Pockets

ISBN: 9789046702208

Het geheim van Oss schrijft de geschiedenis van een groepje bevlogen jongeren uit de Brabantse fabrieksstad Oss, dat zich in 1970 op initiatief van de achttienjarige Jan Marijnissen aansloot bij de voorloper van de Socialistische Partij (SP). Hoewel de revolutie waar het hen toen om ging nooit uitbrak, zijn ze bijna veertig jaar en vele honderden acties later wel de grootste politieke partij van deze stad.

Het geheim van Oss is het verhaal van een stad en een groep die de bakermat en de leerschool vormden van Jan Marijnissen, van 1994 tot 2008 politiek leider van de SP. In dit boek is voor het eerst gebruikgemaakt van de gesloten archieven van de Socialistische Partij. Daarnaast heeft de auteur zijn zoektocht naar het geheim van Oss gebaseerd op uitvoerige gesprekken, zowel met partijleden van het eerste uur, met mensen die zijn afgehaakt als met politieke tegenstanders. In een tijd waarin menige partij haar laatste ideologische veren heeft afgeschud, vertelt Het geheim van Oss hoe het nog steeds mogelijk is om, zelfs in een katholiek bolwerk zonder enige linkse traditie, het vertrouwen van de bevolking te verwerven en daarmee een grote aanhang voor het socialisme.