menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Ieder huis krijgt een stem

Centrum (1951)

Stichting Oudheidkamer Fredewalda wilde iets anders dan een traditionele oudheidkamer om de geschiedenis van Tolbert te laten zien. De bewoners moesten in beeld worden gebracht. Zo ontstond het idee om oude Tolberters op geluidsband en video verhalen te laten vertellen over vroeger. De mensen die geinterviewd worden moeten iets kunnen vertellen over het leven in Tolbert in de vorige eeuw: hoe hun ouders daar woonden en hoe zij die tijd zelf beleefd hebben. De filmpjes horen bij een huis, bij een object of een thema op de maquette.

Er zijn in de loop van de tijd al heel wat filmpjes gemaakt.
Een van de eersten die  van zijn huis en zijn werk vertelde was Harke Meek. Het ging over Hoofdstraat 46 , waar 4 generaties Meek een Timmer- en Aannemersbedrijf hadden gehad.

 

Omdat Harke Meek een echte Tolberter was en veel over de geschiedenis van het dorp en de bewoners  wist,  zijn we in de  zomer van 2009 met hem over de Begraafplaats gewandeld (ook een object op de maquette) , terwijl Harke vertelde over markante Tolberters, die daar begraven liggen. Tjerk Bekius heeft het gefilmd.