menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Indonesische vrouwen

Portret van een onbekende Javaanse jonge vrouw, anonymous, 1870-1890

Pamela Pattynama, toentertijd docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Literatuurwetenschap met als specialisatie Vrouwenstudies (het latere Genderstudies) wilde met mensen spreken die in de koloniale periode zijn opgegroeid. Ze was specifiek geïnteresseerd in ervaringen van vrouwen: zij hebben vaak een heel ander levenspad bewandeld dan mannen en mannen komen vaker aan het woord. Het doel was om vrouwen te spreken die haar konden vertellen over hun (dagelijks) leven. De selectie van deelnemers ging via familieleden en kennissen en sneeuwbalselectie via de geïnterviewden. De vraagstelling hield ze bewust algemeen omdat ze geen thema’s wilde uitsluiten en benieuwd was waar de vrouwen zelf over wilden vertellen.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1920 – 1989.
Er wordt voornamelijk over Indonesië, Java en Jakarta gesproken, maar ook over andere eilanden en plaatsen. Thema’s zijn o.a. dagelijks leven, scholing en verbanning i.v.m. RMS-activiteiten.

 

De collectie wordt beheerd door Pamela Pattynama. Zij heeft de wens om de interviews in de toekomst over te dragen aan een archief.