menu

Ingenieurs DHV

 

In 2007 bestond ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey (DHV) 90 jaar.

 

Interviews met gepensioneerden van ingenieursbureau DHV in Amersfoort leverden een deel van de grondstoffen voor een jubileummagazine. Ze vertelden over hun ervaringen in binnen- en buitenland.

Anton van Renssen verzorgde de opzet van een jubileumspecial, deed veel archiefonderzoek en schreef veel artikelen.