menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Interviewcollectie ’45 – ’49

Soldaat in Indonesië 1945-1950

Gert Oostindie

Prometheus

In 2012 hebben het NIMH, het NIOD en het KITLV een eerste oproep gedaan tot systematisch onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Financiering is toen uitgebleven. Vervolgens heeft het KITLV via de onderwijsverantwoordelijkheid van Gert Oostindie (Universiteit Leiden) aandacht besteed aan deze periode. Studenten kregen de opdracht om memoires en dagboeken te bestuderen en stagiaires deden onderzoek in archieven, o.a. in de Oral History collectie SMGI. Deze werkzaamheden hebben uiteindelijk geleid tot het boek Soldaat in Indonesië.

 

Als aanvulling op dit boek zijn vervolgens 19 interviews afgenomen met Molukkers omdat er in deze publicatie wel over Molukkers wordt gesproken, maar Molukse egodocumenten ontbreken. Deze interviews zijn systematisch opgezet. 
Naast de interviews met Molukse veteranen zijn nog 9 interviews gehouden met Nederlandse veteranen.

Dit project is onderdeel geweest van een traject dat heeft geleid tot het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 – 1950. De interviews zijn gedaan met als doel aanvullende verhalen te verzamelen op de publicatie Soldaat in Indonesië. De hoofdvraag was: Wat zijn uw ervaringen geweest tijdens de jaren 1945 – 1949 in Indonesië? In de Molukse interviews kwam o.a. de vraag naar voren waarom de geïnterviewde bij het KNIL is gegaan. In de interviews met Nederlandse veteranen is o.a. gevraagd naar ervaringen met geweld.

 

Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesische revolutie, KNIL, geweld, veteranen.

 

Toegang: De collectie is nog niet toegankelijk. In 2023 zal de collectie overgedragen worden aan een archiefinstelling, mogelijk UB Leiden.