menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Kinderen van de kolonie

Open Universiteit Heerlen

 

kinderen-van-de-kolonie

Oral history uit de wingewesten in Nederland ‘laat andere stemmen ook horen’

 

Hoe kijken inwoners van de Limburgse Mijnstreek en van de Drentse Veenkoloniën naar de ontwikkeling van hun streek als plek waar energiedragende delfstoffen werden gewonnen? Sommigen spreken over ‘wingewesten’. Feit is dat beide regio’s tijdens en na de afbouw van deze delfstoffenwinning door een lastige overgangsfase zijn gegaan. Met voortdurende uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid en landschapsontwikkeling. Hoe werkte het mijnbouwverleden van deze gebieden door in de levens van volgende generaties en in de steden, dorpen en landschappen waar de winning ooit plaatsvond? En wat kunnen we van deze geschiedenis leren voor delfstoffenwinning die nu en in de toekomst wordt afgebouwd, zoals de gaswinning in Groningen?

Kinderen van de kolonie is het project van Susan Hogervorst, Wim de Jong en Maurice Paulissen over de doorwerking van het verleden in de levens van bewoners of oud-bewoners van Nederlandse ‘wingewesten’. Zowel in Limburg als in Drenthe zullen de onderzoekers zo’n dertig video-interviews houden met mensen van meerdere generaties, met verschillende ervaringen en verhoudingen tot dat verleden en hun streek. De bedoeling is dat deze interviewcollecties duurzaam toegankelijk worden gemaakt voor het publiek en voor vervolgonderzoek. Daartoe zijn al in een vroeg stadium meerdere erfgoedinstellingen bij het project betrokken, om samen na te denken over de toekomstige opslag, vindbaarheid en bruikbaarheid van de interviews. Behalve interviews denken we ook na over mogelijke andere gesproken vormen waarin mensen hun eigen verhaal kunnen vastleggen.

 

Wil je meedoen, ken je mensen die geïnteresseerd zijn of heb je ideeën die bij kunnen dragen aan het project? Mail dan naar kinderenvandekolonie@ou.nl.

 

Veenarbeiders bij Vledderveen (Groningen) in 1905.

Turfstekers poseren tijdens turfwerkzaamheden. Fotoarchief DVHN