menu

Kinderen van de kolonie

Open Universiteit Heerlen

Oral history uit de wingewesten in Nederland ‘laat andere stemmen ook horen’

 

Historicus Wim de Jong gaat na hoe het leven in Zuid-Limburg en Groningen veranderde door mijnbouw en gaswinning.

Hoe is het om te leven als nazaat van een Zuid-Limburgse mijnwerker, of als Groningse burger naast een gasboring? Wim de Jong gaat zich toeleggen op de doorwerking van mijnbouw en gaswinning in het dagelijks leven van omwonenden.

 

Een driekoppige projectteam gaat gesprekken voeren met een dertigtal ervaringsdeskundigen in beide provincies.