menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Leven op Leyduin

Leven op Leyduin
Esther de Haan

Uitgever: Landschap Noord-Holland, 2013

ISBN: 9789082065305

 

erfgoednoordholland.nl

Reünie van oudbewoners buitenplaats Leyduin met daaraan gekoppeld een ‘oral history’ project in 2012.

En een tentoonstelling over de bewoningsgeschiedenis van buitenplaats Leyduin in vier eeuwen.