menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Meisjes met rokjes, botjes en stokjes

pdf

Auteur: Hanne Delodder
Promotor: prof. dr. Gita Deneckere
Leescommissaris: prof. dr. Jan Art/prof. dr. Jan Tolleneer

Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en evolutie van de Vlaamse majorette
binnen de sociaal-culturele context vanaf Expo‘58 tot de vroege jaren ‘80.

 

In de jaren ‘60 en ’70 werden in Vlaanderen heel wat majorettekorpsen opgericht, dikwijls bij een bestaande fanfare of drumband. Een aantal van deze majorettekorpsen zijn vandaag nog steeds actief, maar de meeste zijn ondertussen opgedoekt. Anderzijds worden vandaag heel wat nieuwe majorette-, twirling- en showkorpsen opgericht die ook deelnemen aan wedstrijden en kampioenschappen in binnen- en buitenland. De majoretteverenigingen die op alle straatkermissen en parades de show stelen zijn stilletjes aan het verdwijnen.
Het volkse karakter en het dikwijls ontbreken van of niet zorgzaam omgaan met  verenigingenarchief, maken de majorettecultuur tot een stuk nationaal erfgoed dat dreigt verloren te gaan. Onderzoek op dit terrein dringt zich dan ook op. Tot op vandaag werd naar de geschiedenis van de majorettes weinig of geen onderzoek verricht. Dit onderzoeksproject probeerde deze leegte op te vullen.
Mondelinge getuigenissen vormden, naast film- , foto- en persoonlijk archiefmateriaal, de
belangrijkste bronnen vormen voor de studie.
De rijen majorettes die in hun gloriedagen bij elke festiviteit, straatkermis, parade, optocht en dorpsfeest voor de plaatselijke fanfare marcheerden, behoren duidelijk tot onze Vlaamse feestcultuur. Als onderdeel van onze volkscultuur en van ons collectief geheugen, is deze meisjescultuur een waardevol onderzoeksdomein.