menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Mondelinge bronnen

Sigaren maken bij Duc George – 1930. Wim de Greefs vader op de voorgrond midden.

Het alledaagse leven in het dorp

De kerngedachte van het project Mondelinge bronnen is het beschrijven van het leven in een dorp; de alledaagse dingen van gewone Veldhovenaren. Het beschrijft het dorp Veldhoven dat uit z’n voegen groeide. We streven naar een zo breed mogelijke dorpsdoorsnede, ook mensen die niet hier geboren zijn horen daarbij. Die zijn inmiddels in de meerderheid.

 

Lijst met te interviewen personen
Met die gedachte maakte de projectgroep een lijst waar inmiddels 35 vertellers op staan. Onder hen zijn onder meer een bakkerszoon, enkele ondernemers, een postbode, een huisarts, een melkboer, een kruidenier en een verloskundige. Het zijn allemaal mensen die tussen veel andere mensen instaan. Omdat ze vaak op leeftijd zijn, is enige haast geboden.

 

Gespreksthema’s
Alle mogelijke gespreksonderwerpen heeft de werkgroep verzameld in een systematisch overzicht van thema’s, vragen en trefwoorden. Zo kunnen we een evenwichtig beeld geven van de Veldhovense samenleving van nu en van de periode die we ons nog herinneren. Thema’s zijn: werk en inkomen, cultuur (wat dachten we, wat deden we, wat verwachtte de omgeving van ons), fysieke omstandigheden (zoals weersomstandigheden en hoe we leefden) en persoonlijke ervaringen.

 

Samenstelling projectgroep
De projectgroep bestaat uit dr. Ton Sliphorst (projectleider), Liesbeth Beerens, Harry de Bot, Loes Hoogstad, Ad Jansen, en Rudy Snel.