menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Mondelinge Geschiedenis CIHC (vervolgproject)

CHIC

 

Digitale collecties UB Leiden
Projectduur: 2022 – 2025
Beoogd aantal interviews: 30

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren na 1940. Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. persoonlijke achtergrond in Indonesië en Nederland, anti-Chinees geweld en leefklimaat, gevolgen en/of trauma’s van G30S (de coup d’etat), studententijd, migratie.

 

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) is in 2011 opgericht met als doel het cultureel erfgoed van de Indonesische Chinezen in Nederland te behouden en de kennis van hun (migratie)geschiedenis vast te leggen en te bevorderen. Sinds 2016 is het CIHC een onafhankelijke stichting. In 2012 is het eerste project  Mondelinge Geschiedenis gestart in samenwerking met het KITLV. Na afronding hiervan is in september 2022 een vervolgproject gestart. Het project heeft
een looptijd van drie jaar. Het streven is om minstens dertig interviews af te nemen. Waar bij het eerste project zoveel mogelijk de oudsten in de 1e generatie werden geïnterviewd, worden nu de leeftijdsgroep verruimd en de thema’s verbreed. Hoofdvragen lopen uiteen. Sommige deelnemers worden geïnterviewd
over een bepaald deel van hun leven. Anderen wordt gevraagd naar hun gehele levensverhaal.