menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Op klompen troch de dessa

Op klompen troch de dessa, Indiëgongers fertelle

Hylke Speerstra

Uitgeverij Bornmeer, 2014

ISBN: 9789056156237

 

Op klompen door de dessa, Indiëgangers vertellen

Hylke Speerstra

Olympus, 2015

ISBN: 9789046706251

 

Speerstra tekent in Op klompen door de dessa in totaal achttien verhalen op van Friese ‘Indiëgangers’.

Speerstra is de oral history specialist van Friesland en één van de meest gelezen auteurs van de provincie. Zijn faam zal er zeker aan hebben bijgedragen dat deze mannen – de meesten zijn rond de negentig – hun ervaringen over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1950) wilden delen. 

 

Over het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië. Een koloniale oorlog, de meeste jongens hadden geen idee wat ze te wachten stond. Aan Hylke Speerstra konden ze eindelijk hun hele verhaal kwijt.

Het Nederlandse militair optreden in Nederlands-Indië kort na de Tweede Wereldoorlog was een koloniale oorlog. Op klompen door de dessa vertelt wat die oorlog betekende voor de mannen die het vuile werk moesten doen. Een enkeling vindt nog altijd dat het goed is geweest, maar de meeste jongens hebben hun trauma’s nooit verwerkt. Letterlijk op klompen banjerden ze door de dessa – ze hadden geen idee wat hun te wachten stond: guerrilla, executies, oorlog dus, terwijl ze die in Nederland net achter de rug hadden. De mannen zijn nu ver in de tachtig en willen eindelijk hun hele verhaal kwijt. In Hylke Speerstra troffen ze iemand die goed kan luisteren en meesterlijk kan vertellen.

 

20150517 Waltzing Mathilda in Fries Landbouwmuseum