menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Oral history archief Jordaan

Riek Volkers-Van der Hoek na de voorstelling Verhalen van water, werk en leven, 18 december 1988 in het Open Haven Museum dat was gevestigd in Passagiersterminal van de Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij (KNSM). Foto: Theo Veenboer

 

Mieke Krijger maakte rond 1985 audio- en filmopnames over mensen wier levens niet goed gekend zijn. Het betreft opnames van ouderen uit Amsterdamse volksbuurten, in het bijzonder de Jordaan, die rond 1900 zijn geboren en opgroeiden. Zij groeiden op met een generatie die rond 1875 en zelfs daarvóór zijn geboren.

Bijzonder in de vastlegde verhalen zijn de onderwerpen uit het dagelijkse leven, over leefomstandigheden- en leefcondities. 

Ook de toedracht tijdens het aardappeloproer , een oproer waarin vrouwen een belangrijke rol vervulden komen aan bod.

 

Voorzitter van het Jordaanmuseum, Mieke Krijger, maakte een montage van één van de geïnterviewden: Tante Riek Volkers (1897-1993) vertelt.

Riek Volkers vertelt over de omstandigheden waarin zij opgroeide en over gebeurtenissen tijdens het aardappeloproer (1917) waarvan zij getuige was. Ze vertelt met een actuele urgentie en gevat, alsof ze praat over de dag van gisteren. Hoewel dit gezin geen beroep deed op de stedelijke armenzorg, leefde het herhaaldelijk over de rand van de hongernood.

Voor deze film werd aanvullend archiefonderzoek gedaan naar de leefomstandigheden, ziektegeschiedenissen, etc.  van het gezin waarin zij opgroeide. Ook is contact gezocht met mensen die een rol hebben gespeeld in haar leven, zoals haar huisarts en buurtbewoners.

De kleinzoon van Riek Volkers-Van der Hoek was bereid te vertellen over zijn herinneringen aan zijn grootmoeder aan de hand van foto’s uit het familiearchief.

 

De film werd getoond op 30 april 2023 in de Jordaan, tijdens een drukbezochte bijeenkomst met veel betrokken vragen.

HET AARDAPPELOPROER

12-06-1984 VARA

Digitale dragers:  1x WAV

Analoge dragers:  1x Magneetband

Programma, naar een idee van Mieke Krijger, over het aardappeloproer van 1917 en de vrouwenstrijd tijdens de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam, dit was de periode van strijd van bourgeoisvrouwen voor kiesrecht en voor recht op arbeid, en de strijd van arbeidersvrouwen voor eten en betere arbeidsvoorwaarden. Met voorgelezen kranten berichten en persoonlijke herinneringen van Brecht van den Muijzenberg-Willemse (communiste) en de Amsterdamse echtparen Gortzak en Huyben, die toen in de Jordaan en op de Eilanden woonden. Hun ouders waren direct bij acties betrokken.

 

Amsterdam 1917 Het aardappeloproer. Potato revolt.