menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Oral history en archeologie

De AWN Nederlandse Archeologievereniging heeft een lange geschiedenis aan archeologisch veldwerk door vrijwilligers, met name in de periode vóór het Verdrag van Malta (1992). Nu deze vrijwilligers op leeftijd raken, dreigen hun ervaringen en kennis verloren te gaan en raken private archeologische collecties mogelijk verweesd. De AWN heeft het initiatief genomen om studenten van o.a. de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Saxion Hogeschool oral history interviews te laten afnemen met oudere vrijwilligers. De interviews gaan over hun ervaringen in de archeologie en hun ideeën voor de toekomst.

De verhalen worden voor iedereen toegankelijk gemaakt ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor geïnterviewden en studenten samen. Ook wil de AWN samen met partners een visie ontwikkelen op de toekomst van particuliere archeologische collecties. Een voorbeeld is de Hoogovens-collectie die door vrijwilligers in 60 jaar tijd is opgebouwd en nu wordt overgedragen aan Huis van Hilde. Dit sluit aan bij de groeiende aandacht voor particuliere collecties en hun eigenaren naar aanleiding van het advies van de Commissie Buma.

Met het initiatief willen we vier doelen bereiken:

  1. Tijdsbeeld vangen over participatie in de archeologie in de afgelopen decennia; generatie vrijwilligers in de archeologie hun verhaal laten doen.
  2. Dialoog tussen jong en oud over participatie in de archeologie: hoe geven jongeren in de toekomst vorm aan participatie in hun werk?
  3. Kennis opdoen over particuliere collecties van vrijwilligers in de archeologie die verweesd dreigen te raken en de ideeën van de collectioneurs over de toekomst van hun collectie en kennis (vaak regionaal).
  4. Tot een protocol komen voor ‘verweesd dreigend te raken van particuliere archeologische collecties’.

In afgelopen periode hebben studenten van twee universiteiten en een hogeschool ruim veertig oral history interviews gehouden met vrijwilligers die de afgelopen decennia actief zijn geweest binnen de AWN Nederlandse Archeologievereniging.