menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Recht doen

Recht doenbataljon Friesland vertelt over Nederlands-Indie 1945-1948

Eddy van der Noord
Uitgeverij Louise

ISBN: 9789491536076

Bataljon Friesland vertelt over Nederlands Indie 1945-1948 Dit boek laat negen mannen aan het woord over hun persoonlijke ervaringen in Nederlands-Indië. De mannen vertellen over wat zij hebben meegemaakt en wat zij hebben gevoeld. Verhalen in woord en beeld. Ook komt een familielid van een omgekomen soldaat aan het woord. Een verhaal dat vertelt wat de impact was van het overlijden van de jonge man op zijn vader, moeder en broers. Dit boek is ‘oral history’, ‘sprutsen skiednis’. Geschreven om een bijdrage te leveren aan een meer genuanceerde beeldvorming van de strijd in Nederlands-Indië. Dat de lezer begrijpt, dat er in die strijd tussen ‘goed en fout’ vele grijstinten zaten. Het boek is ook bedoeld als eerbetoon aan de negen geïnterviewde mannen en de ene overleden soldaat. Tien mannen die symbool staan voor de ruim achthonderd mannen van Bataljon Friesland. Een bataljon gekenmerkt door een sterke band van saamhorigheid en kameraadschap. Officieren en soldaten, die samen en met respect voor elkaar, probeerden de orde en vrede in Nederlands-Indië te herstellen.