menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Saba Silhouettes

Dit 500 pagina’s tellende boek bevat mondelinge geschiedenissen van 28 Sabanen die in 1970 werden verzameld door een etnografisch team onder leiding van Julia Crane. Het bevat interviews van een diverse groep mensen van het eiland.