menu

Statia Silhouettes

Sociale geschiedenis van het 19e en 20e eeuwse St. Eustatius aan de hand van levensgeschiedenissen verteld door een aantal ‘Statianen’.