menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Sudah, Laat maar!

AFL. 1: BEVRIJDING ZONDER BEVRIJDING – 15-08-1986 – KENMERK

Actualiteitenprogramma. Deze aflevering het eerste deel van een tweedelige reportage waarin vrouwen en hun kinderen over hun ervaringen in de Jappenkampen vertellen. Dit eerste deel behandelt de periode vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië tot de bevrijding.

AFL. 2: LEVEN TUSSEN TWEE WERELDEN – 22-08-1986 – KENMERK

Actualiteitenprogramma. Deze aflevering het laatste deel van een tweedelige reportage waarin vrouwen en hun kinderen over hun ervaringen in de Jappenkampen vertellen. Dit tweede deel behandelt de periode vanaf de bevrijding van Nederlands-Indië.

Na gesprekken met 50 voormalige kampbewoners selecteerde IKON-regisseur Wil van Neerven er 17 voor de film “Sudah, laat maar!”.De Ikon zond in 1986 zijn „oral history” van de Japanse interneringskampen in twee delen uit. De titel Sudah, laat maar! is ontleend aan de reactie van een groot aantal kandidaat-geïnterviewden: „Sudah”, spraken vooral vertegenwoordigers van de oudere generatie, „laat die vreselijke periode nou maar rusten”.

Wil van Neerven  schetst zowel een compleet als chronologisch beeld van de 225 interneringskampen, waar in totaal zo’n honderdduizend mensen werden geïnterneerd.

Het belangrijkste motief van Van Neerven om het onderwerp nadrukkelijk niet te baseren op historische gegevens, maar het louter aan de hand van persoonlijke, emotionele en wellicht subjectieve getuigenissen te schetsen is, om het jarenlang verborgen leed voor het eerst goed in de openbaarheid te brengen.