menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Tussen de mensen

gezinsverpleging

 

150 getuigen werden geïnterviewd en nieuw fotomateriaal werd verzameld. In juni 2010 wordt het project afgerond.

Aantal geluidsfragmenten interviews: 35

Toegankelijkheid totale interviews onduidelijk

 

Het project kwam tot stand in samenwerking tussen OPZ Geel, het stadsbestuur van Geel, de VZW KOGEKA, het OMV Gasthuismuseum, het Geels Geschiedkundig Genootschap en FARO.

 

Voor meer informatie, contacteer:

Bert Boeckx
Archivaris OPZ
Pas 200
2440 Geel
014 57 91 11
bert.boeckx@opzgeel.be

 

Deze beeld- en geluidsbank is het resultaat van het gelijknamige project mondelinge geschiedenis dat plaatsvond tussen 2007 en 2010. 
Historici, personeelsleden en oud-personeelsleden van het OPZ, vrijwilligers en jongeren hebben in die periode allerlei getuigen geïnterviewd over de laatste tientallen jaren van de eeuwenoude Geelse gezinsverpleging. Luister naar hun verhalen, bekijk oude foto’s en laat zo een stukje geschiedenis van de gezinsverpleging tot leven komen!

 

Auteurs : Bert Boeckx, Geert Vandecruys
ISBN : 9789064456091
Uitgever : Epo, Uitgeverij

Het verleden van de gezinsverpleging in Geel maakt onmiskenbaar deel uit  van het Vlaamse en zelfs internationale culturele erfgoed. Het doel van het project “Tussen de mensen… de spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging.” is om aan de hand van interviews een collectie mondelinge bronnen  over de Geelse gezinsverpleging in al zijn aspecten aan te leggen en te valoriseren door diverse manieren van erfgoedontsluiting. Centraal staat de vraag hoe het was om in de gezinsverpleging te leven en/of te werken. Tezelfdertijd wil dit project ook zicht krijgen op particuliere collecties (foto’s, objecten, …) rond de thuisverpleging.