menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vette veemarkt

Mondelinge getuigenissen vastgelegd over de Vette Veemarkt van Zomergem.

Interviews Gaby De Zutter

 

Vette Veemarkt

 

Het boek is het achtste nummer binnen de reeks Erfgoed Leeft, die vanaf nu Erfgoed Meetjesland heet. Dit boek is het eerste in een nieuwe opmaak met meer kleur, meer foto’s en meer pagina’s. Inhoudelijk gaan we verder op het vertrouwde elan om kwaliteit te bieden in een eenvoudige en heldere stijl. Ook de aandacht voor mondelinge getuigenissen houden we in ere. Op deze manier krijgt iedere editie een persoonlijk karakter.

Welkom in de wereld van veejaarmarkten, met prachtige prijsbeesten, trotse boeren, grote volkstoelopen en strenge veeartsen. De Vette Veemarkt van Zomergem neemt in het Meetjesland een speciale plek in. Eenmaal per jaar staat deze gemeente op haar kop. Aan de hand van persoonlijke verhalen brengen we het relaas van deze springlevende traditie.