menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vrouwenbeweging op Bonaire

Het audiovisuele materiaal wordt permanent gearchiveerd op UvA/AUAS figshare

 

Op 4 maart 2023 werd de afronding van het oral history project van de vrouwenbeweging op Bonaire gevierd. Dit project werd uitgevoerd door Liliane de Geus en Judith Brekelmans in 2021-2022 en werd begeleid door Prof. dr. Rose Mary Allen, leerstoel Cultuur, Gemeenschap en Geschiedenis aan de Universiteit van Curaçao.

Het project is onderdeel van de capaciteitsversterkende activiteiten van het door NWO gefinancierde project ‘Cultural Practices of Citizenship under Conditions of Fragmented Sovereignty: Gendered and Sexual Citizenship in Curaçao and Bonaire, 2017-2022 gecoördineerd door Dr. Sruti Bala , Associate professor Theaterwetenschappen, Universiteit van Amsterdam’.

In totaal zijn achtentwintig personen geïnterviewd. De eerste groep geïnterviewden bestond uit 14 personen die ouder waren dan 60 jaar, waarvan sommigen lid waren van de verschillende vrouwenorganisaties en de Stuurgroep, het overkoepelende vrouwenplatform. Sommige vrouwen in deze eerste groep waren niet direct betrokken bij een vrouwengroep, maar waren op zichzelf staande activistes en baanbrekers op het gebied van politiek, arbeidersbeweging, sociale zaken of cultuur en kunst. De tweede groep bestond uit vrouwen in de leeftijdscategorie 50-60 jaar, terwijl de derde groep bestond uit vrouwen tussen 20 en 49 jaar, over het algemeen young professionals genoemd. De jongste geïnterviewde vrouw was toen 29 jaar oud en de oudste 92 jaar.

 

Voorbereiding van een serie uitgebreide oral history interviews op Bonaire om de vrouwenbewegingen en participatie in de publieke sfeer te documenteren …. Rose Mary Allen met Jolanda Helmyer-Marsera