menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Mama las Marx

 

Elke Weesje deed onderzoek naar de ervaringen van degenen die, geboren tussen 1937-1952, opgroeiden in een communistisch nest in de slagschaduw van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Zij maakt duidelijk in welke emotionele achtbaan communisten en hun naasten gevangen zaten, nadat ze eerst hun vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd, zich daarna vanwege hun consequent verzet mochten verheugen in grote populariteit, die echter binnen drie jaar omsloeg in afkeer en verdachtmakingen onder invloed van de Koude Oorlog. Met de Russische inval in Hongarije in 1956 als tragisch dieptepunt.

 

Tijdens haar stage bij het IISG, begeleid door Margreet Schrevel, kwam Weesjes in contact met de geschiedenis van het Nederlandse communisme en sprak met kinderen die grotendeels na de tweede wereldoorlog opgroeiden in een communistisch gezin. Zij raakte gefascineerd door deze tweede generatie, die een weg zocht tussen de loyaliteit en bewondering voor hun emotioneel verwonde communistische ouders, en de afweer en vijandschap vanuit de samenleving tegenover hun ouders die ook op dekinderen afstraalde.

 

Weesje schreef eerder een Engelstalig proefschrift waarin ze de ervaringen van de ‘cradle-communist’, de kinderen van communisten in Nederland en Groot-Brittannië vergeleek. Op basis van een serie interviews met 38 kinderen van arbeidersleden van de Nederlandse en Britse communistische partij.  Een relevante studie die inzicht biedt in hoe vooral de ervaringen van een Nazi-bezetting in Nederland, die in Engeland nimmer plaats vond, van invloed was op de verschillende omgang met en posities van communisten in beide landen. Daarna besloot Weesjes een in het Nederlands geschreven, meer toegankelijk boek te schrijven waarin ze zich richtte op de Nederlandse ervaringen. Dat is een goede keuze geweest, omdat het meer ruimte biedt om de uitspraken van haar gesprekspartners te plaatsen binnen hun levensloop en binnen de manier waarop in Nederland tijdens de Koude Oorlog werd omgegaan met het communisme.

 

Oral History bood haar de mogelijkheid om deze geschiedenis vanuit een niet-institutioneel perspectief (van het kind) te belichten. Relevant is dat zij na de eerste serie gesprekken, zo’n 20 jaar later terugkeerde naar een aantal gesprekspartners. Ze geeft aan dat deze toen meer ruimte hadden of beter in staat waren om kritisch terug te kijken, al zien we daar niet veel van terug in haar boek. Dat is een gemis, want het boek had aan kracht gewonnen wanneer Weesjes meer tegenstemmen had gemobiliseerd van toenmalige kinderen die zich – vroeger of later – distantieerden van het communistisch gedachtengoed en kritiek leverden op de opvoeding door hun communistische ouders. 
 

 

De Koude Oorlog

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Reinwardt Academie, cultureel erfgoed

 

Afstudeeronderzoek met gebruikmaking van de oral history methode
Britt van der Kolk en Bloeme van Bennekom

De Koude Oorlog is nog relatief kort geleden. Het was een periode van angst, onzekerheid en nucleaire dreiging. Iedereen beleefde deze periode anders. Er ontstonden nieuwe politieke partijen en er werden speciale bunkers gebouwd die de bevolking in tijden van aanvallen moesten beschermen. Maar hoe zit het met de overblijfselen uit deze tijd? Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is er voor het erfgoed uit de Koude Oorlog nog te weinig aandacht. Niet alleen voor de bunkers, maar ook voor de verhalen. Met een speciaal project wordt deze periode belicht.

 

faro-in-de-praktijk/koude-oorlog

 

Defensiehaven

interviews:
mijngelderland.nl


Oud-militairen vertellen, soms voor het allereerst, over hun ervaringen rondom deze geheime haven aan de Rijn.

De Defensiehaven was onderdeel van de IJssellinie: een waterlinie uit de Koude Oorlog die het land moest beschermen tegen een mogelijke invasie van de Sovjet Unie. De IJssellinie en daarmee de Arnhemse haven waren tot het einde van de Koude Oorlog uiterst geheim. Verhalen over deze tijd zijn daarom heel schaars.

Koude oorlog

Kazemat bij Arnhem, onderdeel van de IJssellinie © MartinD/Wikipedia, CC BY-SA 3.0

 

mijngelderland.nl/specials/koude-oorlog

 

Aantal interviews: 31

In de Koude Oorlog dreigde er een landinvasie vanuit het Oosten. In Gelderland heeft de vijandigheid tussen Oost (Sovjet-Unie) en West (Verenigde Staten) indrukken achtergelaten. Getuigen vertellen in oral history interviews over deze bijzondere periode (1945-1989).

De special, die aansluit op het thema van het Erfgoedfestival 2020, bevat verhalen die zijn opgetekend door de Werkgroep Oral History Gelderland.

Daarnaast zijn er verhalen opgenomen uit het project van de gemeente Arnhem over de Defensiehaven. De Defensiehaven was onderdeel van de IJssellinie: een verdedigingswerk dat tot haar opheffing in de jaren 60 en daarna zo veel mogelijk geheim werd gehouden.