Women of Almere

Portretten van Almeerse vrouwen met een migratie-achtergrond

Video met introductie over Women of Almere

 

project women of almere

Van 14 oktober 2021 t/m begin maart 2022 is in stadsarchief Almere Women of Almere te zien, een tentoonstelling met 50 portretten van Almeerse vrouwen die, net als de fotograaf Lyla Carrillo Quan – van der Kaaden, vanuit een ander land naar Almere kwamen. De tentoonstelling bestaat uit fotoportretten, audio-opnamen met levensverhalen van de vrouwen en een cultureel randprogramma.

 

De tentoonstelling is vanaf 14 oktober 2021 te zien in het Stadsarchief op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur. Speciaal voor deze tentoonstelling is het stadsarchief ook een aantal keer geopend op zaterdagen, de eerste keer op zaterdag 16 oktober vanaf 11.00 uur.

Gelderse verhalen

De oorspronkelijke boerderij Klein Amerika, die is afgebrand in 1944
De oorspronkelijke boerderij Klein Amerika in Renkum, die is afgebrand in 1944

Maptour oral history Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui

maptour

Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui: oral history verhalen uit heel Gelderland verzameld en geschreven door de vrijwilligers van de Oral History werkgroep Gelderland in 2014.

 

Hoe zag het leven op het Gelderse platteland er de afgelopen zeventig jaar uit? In vierentwintig persoonlijke verhalen wordt een beeld geschetst. Van de wasdag tot de slacht, van het zaaien tot het oogsten en van schoolgaan tot trouwen om het bezit te vergroten; het komt in deze uitgave aan bod. Maar ook de schaapherder en de molenaar vertellen over hun leven en bieden zo een kijkje in de plattelandsontwikkeling van de afgelopen jaren.

 

 

Tractor rijden vanaf een jaar of zes, boeren die meer kinderen hadden dan koeien, hooibouwverlof en verlof om kievitseieren te zoeken. Maar ook ‘je hele leven werken voor een klein kastje met wat spulletjes, de kleren die je aan hebt en een bijbeltje’. Het zijn enkele voorbeelden van persoonlijke herinneringen uit de uitgave, die een indruk geven van het leven op het platteland zo’n zeventig jaar geleden.

 

In een gezin met een grote en een kleine knecht, een grote en een kleine meid en acht kinderen, moest hard gewerkt worden om rond te kunnen komen. Iedereen werkte mee op het land om de oogst binnen te halen. De boerin en de meid waren drukdoende om alle was op de wasdag weg te werken. En na de slacht was het een week lang vlees braden en wecken. Saamhorigheid en noaberschap geven geen idealisering van de werkelijkheid weer, maar waren onontbeerlijk in het leven van elke dag.

 

Ontwikkelingen als het eerste ‘rietuug zonder peerde’, de invloed van de pachtwet en de relatie tussen Scholteboeren en hun pachters komen aan bod. Dat geldt eveneens voor het nu weer actuele thema van inwonende ouders en de zorg voor elkaar over generaties heen. Niet alleen boeren doen hun verhaal: een schaapherder en molenaar hebben eveneens een plek gevonden in deze uitgave. Hun verhaal illustreert onder andere de invloed van mechanisatie en ruilverkaveling.

 

Veel kennis over historische boerenerven en het boerenleven is verdwenen. Boerenwijsheden, tradities en gebruiken vervagen. De indeling van boerenerven verandert. Het platteland gaat met de tijd mee en past zich aan nieuwe functies aan. Voor een vitaal platteland, waar het goed wonen, werken en recreëren is, is het cultuurhistorisch landschap echter van belang.

 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Erfgoed Gelderland hebben een aantal jaren geleden het initiatief genomen om het leven op boerenerven op te tekenen. Persoonlijke verhalen dragen bij aan een groter begrip voor het boerenerf als centraal onderdeel van het cultuurhistorisch platteland. Vrijwilligers van de Oral History Werkgroep Gelderland gingen met enthousiasme de paden op en lanen in: van Culemborg tot Winterswijk en van Ederveen tot Zelhem. Zij interviewden de plattelandsbewoners die hier de afgelopen zeventig jaar woonden en werkten, wat resulteerde in deze uitgave.

Oral history booth

digitup.nl

 

 

Verhalen spelen een grote rol bij het bewaren van Rotterdams erfgoed. DIG IT UP wordt daarbij gesteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam, naar aanleiding van hun ‘stories in motion’ project. 

 

Het vastleggen van verhalen zal een nog grotere impuls krijgen door de in te stellen oral history booth. Vanaf juni 2021 tot september 2022 zullen bezoekers contactloos hun verhalen en anekdotes over de onderwerpen van DIG IT UP kunnen vertellen. Die verhalen worden vervolgens gedeeld in de database en op de website van DIG IT UP.

 

Directeur Simone da Silva is blij met de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. “Ik verwacht hiermee nieuwe vrijwilligers te kunnen aantrekken en opleiden. En vooral onze kerntaak, het vastleggen van de Rotterdamse stadscultuur, met nog meer succes te kunnen uitvoeren.” 

 

digitup.nl/oral-history-booth/

Ziel van de Wederopbouw

De interviews zijn afgenomen naar aanleiding van Rotterdam viert de Stad in 2016, een cultureel evenement rond de herdenking van de wederopbouw, en de term ‘wederopbouw’ dient in deze collectie breed opgevat te worden. Zo zijn er naast bijvoorbeeld architecten en gemeentewerkers uit de naoorlogse periode ook Rotterdammers met een migratieachtergrond en jongere Rotterdammers geïnterviewd over hun kijk op het leven in de Maasstad.

 

In eerste instantie was het doel van project Ziel van de Wederopbouw geen gericht historisch onderzoek, maar het samenstellen van een luisterboek van dezelfde naam voor een breed publiek. Dit boek bestaat uit een viertal cd’s met fragmenten uit de interviews, met daarbij een korte omschrijving van de personen die geïnterviewd zijn. Deze omschrijvingen zijn overgenomen in DANS. Meer informatie over het boek en de interviews kunt u hier vinden: luisterboek-wederopbouw

 

De interviews zijn gedeponeerd bij DANS. Het Stadsarchief Rotterdam bewaart de collectie. Het proces van het online beschikbaar maken van de collectie is uitgevoerd door de Erasmus Studio van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij verzorgden de metadata van de collectie, testten automatische spraakherkenning en creëerden een standaard workflow voor dit proces, zodat instanties in de toekomst weten welke stappen zij kunnen ondernomen wanneer zij interviews beschikbaar willen maken voor onderzoek in de Media Suite.

De interviews zijn vrijwel geheel Nederlandstalig en bestaan uit een audio-opname met een transcript erbij. Deze transcripten variëren zeer in kwaliteit: veel van de transcripten zijn incompleet en sommigen hebben alleen tijdsaanduiding voor onderwerpen.

 

Van de totaal 86 interviews zullen niet allen in één keer geupload worden in verband met privacyverklaringen die nog niet compleet zijn. Dit is de reden waarom voorlopig niet alle interviews van nummer 1 tot 86 online staan.

Roze levensverhalen

Aan de hand van een aantal gesprekken nemen vrijwilligers de tijd om samen met de homoseksuele oudere hun verhaal in boekvorm – aangevuld met foto’s en andere memorabilia – op te tekenen.

 

De vertellers bepalen uiteindelijk zelf wat er in hun levensboek komt te staan. Uiteraard krijgt de verteller een exemplaar, evenals IHLIA en De Rietvinck die het boek in de collectie opnemen.

 

Bijzondere verhalen

Doel van de collectie is echter niet alleen dat huidige en toekomstige generaties van deze bijzondere verhalen kennis kunnen nemen, maar ook dat de verteller haar of zijn levensverhaal – vaak voor het eerst – kan vertellen en hiervoor erkenning krijgt. Daarom zijn de boeken in verschillende rondes officieel gepresenteerd en aan hen overhandigd.

 

Inmiddels heeft IHLIA met behulp van verschillende subsidies en vele vrijwilligers van 43 verhalen een mooi boek kunnen maken.

Molenverhalen

projectleider

Marloes Wellenberg

 

 

Hoe zag het dagelijks leven eruit op de poldermolens in Zuid-Holland? (Oud)-molenaars, kinderen van molenaars, en ook molenmakers en voormalige polderbestuurders vertellen hun verhaal. Op de website van geschiedenisvanzuidholland.nl lees je de verhalen en herinneringen die zijn opgetekend voor het project Molenverhalen. 

 

GESCHIEDENISVANZUIDHOLLAND.NL/MOLENVERHALEN

 

 

Molen ‘t Vliegend Hert in ’s-Gravendeel met het aangebouwde pakhuis en de nieuwe woonwijk. (Collectie De Hollandsche Molen)
 

Cerita Cisca – ontmoeting met de geschiedenis

In 10 afleveringen luister je naar momenten uit het leven van Cisca Pattipilohy, die als 95-jarige terugblikt op verschillende periodes uit haar leven. Periodes die mede getekend zijn door de grote lijn van de geschiedenis en de verschillende cultuurovergangen die ze meemaakte.

Een terugblik op de Apartheid in de kolonie Nederlands-Indië, haar studententijd, de Proklamatie en het optimisme en de dynamiek van de jonge Republik Indonesia. Ook praat ze over haar familie en vertelt ze over het grote belang van vrouwenemancipatie.

 

Cisca wordt geboren in 1926 in Makasar als enige dochter van Moluks Bandanese ouders in een gezin met drie broers. Ze groeit op binnen de hiërarchische structuur van de koloniale samenleving met een bijzondere vader die zich als ‘inlander’ – bewoner van de autochtone groep die binnen de apartheidssamenleving op de laagste trede stond in eigen land – een eigen bedrijf en een positie wist te verwerven zodat hij zijn kinderen kon laten studeren in Nederland waarbij hij het driedubbele moest betalen van een Hollandse inwoner. Studerend in Nederland zag Cisca dat Nederlanders hier gewoon werk deden, iets dat in de standenmaatschappij van de kolonie Nederlands-Indië ondenkbaar was.

Getuigen & Tijdgenoten

Dit project wordt uitgevoerd door: Fridus Steijlen, Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart.

getuigen en tijdgenoten

Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten en de onderzoekers.

Stemmen van een nieuwe tijd

Vanaf september 2021 gaat Een nieuwe tijd rijden! In de SRV-Wagen maak je een reis door de tijd vanaf de wederopbouwperiode naar de toekomst en weer terug naar het nu.

 

Elf gemeenten in de Achterhoek slaan de handen ineen voor een gezamenlijk project waar het bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode dat deze regio bezit, groots onder de aandacht wordt gebracht.

 

Het wordt een project waarin de verhalen en de tijdsgeest van deze periode centraal staan, maar waar ook een brug wordt geslagen naar de opgaven van nu. Maatschappelijk draagvlak, leefbaarheid en participatie en natuurlijk duurzaamheid en energietransitie zijn daarbij uitgangspunt.

 

NIEUWETIJDACHTERHOEK.NL/ACHTERGROND/

Storia de nhas Pais

Podcast over het oral history project Storia de nhas Pais (‘Het land van mijn ouders’) dat werd opgezet door Stichting Rotterdam Vertelt (SRV) en de studie naar het project door Leidse onderzoekers van Night Spaces: Culture, Migration and Integration in Europe (NITE).

Organisatie

Geschiedenislab

 

Projectleider

Davidson Rodrigues

 

2021

 

storia-de-nhas-pais

Jonge Kaapverdiaanse Rotterdammers namen in 2014 interviews af bij Kaapverdianen die tussen 1955 en 1975 in de stad waren aangekomen en er een bestaan hadden opgebouwd.

In 2021 bestudeerde Maxime Schut, student International Studies aan de Universiteit Leiden zes interviews uit 2014. Ook interviewde ze zeven Kaapverdiaanse interviewers over waarom het voor hen belangrijk was om aan het project mee te doen. Zo is er een collectie interviews gevormd op beeld en geluid, getranscribeerd en soms vertaald.

Met de podcast wordt de aandacht gevestigd op deze collectie en op de geschiedenis van Kaapverdianen in Rotterdam, maar ook op het belang van bewaren van dit soort verhalen voor toekomstige generaties.

 

010nu – Eerste generatie Kaapverdianen vertellen verhaal aan Rotterdam Vertelt

Update

Women of Almere – tentoonstelling
Van 14 oktober 2021 t/m begin maart 2022 is in stadsarchief Almere Women of Almere te zien, een tentoonstelling met 50 portretten van Almeerse vrouwen die, net als de fotograaf…
Lees verder