menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Voetstappen in de Horst

Jan van Kraaij (r) en Rien de Haas drijven varkens op voor de slacht. (ca 1965) Foto genomen ter hoogte van de Jongensschool. © Voetstappen in De Horst

Sjaak Janssen, Ruud van Kraaij, Gerard Merkus, Wil van den Dobbelsteen en Gerrit Wolbrink

Voetstappen in de Horst – ‘n Stukje geschiedenis van een Drutense wijk
Uitgever: Studio Pannekoek

ISBN: 9789071059377

De Horst, dat was de Drutense volksbuurt toen de Hooistraat dé plek was waar het gebeurde. 

Via de namen van toen, kwamen de auteurs bij de nazaten van nu. En bij hun verhalen. ,,Het is oral history. Via de mensen die we spraken, kregen we wel tweehonderd foto’s in handen”. Ze begonnen met een schamel handjevol plaatjes. 
Van 26 families wisten ze hun geschiedenis in De Horst te achterhalen. En een weelde aan materiaal en anekdotes. Levensverhalen. Ze proberen terug te gaan tot het beging van de 19-de eeuw. 

 

Bert Peters en Joke Vos op de brommer, Ria Vos en Thera Peters ernaast. © Voetstappen in De Horst

 

Het boek “Voetstappen in de Horst“ bevat ruim 85 pagina’s over een stukje geschiedenis van die buurt in Druten met zo’n dertig verhalen over mensen en families van vroeger en nu. Prachtige verhalen en anekdotes, verteld door de oud-bewoners zelf en hun familieleden. Een plattegrond van de buurt de Horst van rond het jaar 1950 heeft een centrale plaats in het boek. Daarop staan alle panden in de Horst en de aangrenzende Waalbandijk, Nieuwstraat, Ambthuisstraat en de Hooistraat, toen nog een belangrijke winkelstraat van Druten. Op die kaart zijn deze straten en ook het Merkuspaadje en het Pepermuntstraatje ingetekend, verwijzend naar een overzicht van de namen van de toenmalige bewoners, straatnamen en huisnummers. In de interviews en verhalen wordt het wel en wee van de bewoners beschreven.

Over de moeilijke levensomstandigheden, vaak “klaore arremoei” , in de Horst zelf en over de gang van zaken bij bewoners en bedrijfjes. Bewoners beschrijven hun dikwijls moeilijke leven in woningen die eigenlijk onbewoonbaar waren, maar hebben nu, aan halve eeuw later, soms toch een soort nostalgisch gevoel over dat verleden. Vooral de gemeenschapszin, het elkaar helpen als dat nodig was, was groot. Bijna iedereen had even weinig te besteden. Foto’s, vaak uit familiealbums, bevestigen de eenvoud van het toenmalige leven in de Horst. Het boek besteedt ook aandacht aan de nieuwe Horst. Na de afbraak van de oude buurt nam bouwbedrijf Van de Klok vrijwel het hele terrein in gebruik. Na verhuizing van het bouwbedrijf naar Nijmegen werd door dezelfde bouwondernemer de Horst getransformeerd in een moderne woonwijk. Aan het resultaat van die metamorfose is in dit boek ook ruime aandacht besteed. Met de realisatie van dit prachtige boek heeft de werkgroep de doelstelling bereikt , vijftig jaar na het vertrek van de laatste bewoners van de oude Horst, vast te leggen hoe het leven in die bijzondere woonbuurt, gelegen tussen het centrum van Druten en de Waalbandijk, was en nu is.