menu

Nederlands-Indië veteranen

Doede Bruinsma (1926) groeide op in het Groningse Harpel. Hij had zich in 1946 vrijwillig aangemeld bij het leger omdat hij de dienstplicht aan zag komen. Bruinsma vertrok in november 1947 met het troepentransportschip de Groote Beer naar Indië. Hij was werkzaam als sergeant majoor administrateur in Sanga-Sanga, het olieboorterrein op Borneo, en later in Wanaredja op Midden-Java. Bruinsma keerde in januari 1950 terug naar Nederland.
Nadat het debat over het conflict tussen Nederland en Indonesië in 2012 weer in alle hevigheid oplaaide heeft OVCG in samenwerking met het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) een Oral History-project gemaakt. Met dit project wordt er aandacht geschonken aan de belevenissen van drie Groninger Indië-veteranen. Hiermee tracht OVCG mensen een beter inzicht te geven in het conflict tussen Nederland en Indonesië vanuit de optiek van Indië-veteranen. De onderstaande film was het resultaat, waarin drie veteranen, waaronder Doede Bruinsma, het verhaal vertellen over hun tijd in Indië.

 

De interviews zijn afgenomen door Oorlogs- en verzetscentrum Groningen. De interviews gaan over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de rol van de geïnterviewden hierin. De drie interviews zijn verwerkt in een montage van 30 minuten.
De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1946 – 1949.
Er wordt voornamelijk over Nederland, Groningen en Indonesië gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, verwachtingen, dienstplicht, oorlogsvrijwilligers, aanpassingsproblemen.

 

Jan Hummel, Doede Bruinsma en Anton Schurer vertellen in deze montage over hun periode in Nederlands Indië tussen 1946 en 1949. De montage is een uitsnede uit drie Oral History interviews, afgenomen door OVCG.

 

Oral History Ned. Indië veteranen OVCG from Groninger Archieven on Vimeo.

De Joodse gemeenschap in de Duits-Groningse grensregio

Een Oral History project waarbij op zoek wordt gegaan naar het Joodse leven in de Gronings-Duitse grensregio. Er zijn veel contacten geweest, zowel op familiair als op zakelijk vlak. Een bekend voorbeeld van een Duitse familie in Groningen is die van de familie Polak. In de Puddingfabriek in Groningen werd de fameuze Polak pudding tot vijftig jaar geleden gemaakt. Samen zijn de organisaties op zoek naar sporen van migratiebeweging over de grens. Nieuwe ideeën en verhalen worden verzameld voor korte films die gemaakt gaan worden en een reizende tentoonstelling van Leer naar de synagoge van Groningen. Ten slotte werd Willy van der Schuit aan het publiek voorgesteld. Willy van der Schuit mag een nieuwe museale inrichting voor de Synagoge van Groningen verzorgen en is daarvoor op zoek naar objecten met een verhaal.