menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Hellemonders skréve zèlluf hullie eige geskiedenis

Hellemonders skréve zèlluf hullie eige geskiedenis

Auteur: Frans de Bie, Theo van Laarhoven

Uitgever: Stichting Projectgroep Hellemonders

 

Aantal interveiws: onbekend

Toegankelijkheid: onbekend

 

 

Over dit oral history project wordt geschreven dat het een aaneenrijging van problemen rond interviews (intrekken van toestemmingen, terugvragen van geluidsbanden enzovoort) is, waardoor de weigeraars onbedoeld toch een interessant beeld van de machts-verhoudingen in deze gemeenschap geven. (Ton Wagemakers in: Mondelinge geschiedenis – over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen, pg. 34)