menu

Sudah, Laat maar!

AFL. 1: BEVRIJDING ZONDER BEVRIJDING – 15-08-1986 – KENMERK

Actualiteitenprogramma. Deze aflevering het eerste deel van een tweedelige reportage waarin vrouwen en hun kinderen over hun ervaringen in de Jappenkampen vertellen. Dit eerste deel behandelt de periode vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië tot de bevrijding.

AFL. 2: LEVEN TUSSEN TWEE WERELDEN – 22-08-1986 – KENMERK

Actualiteitenprogramma. Deze aflevering het laatste deel van een tweedelige reportage waarin vrouwen en hun kinderen over hun ervaringen in de Jappenkampen vertellen. Dit tweede deel behandelt de periode vanaf de bevrijding van Nederlands-Indië.

Na gesprekken met 50 voormalige kampbewoners selecteerde IKON-regisseur Wil van Neerven er 17 voor de film “Sudah, laat maar!”.De Ikon zond in 1986 zijn „oral history” van de Japanse interneringskampen in twee delen uit. De titel Sudah, laat maar! is ontleend aan de reactie van een groot aantal kandidaat-geïnterviewden: „Sudah”, spraken vooral vertegenwoordigers van de oudere generatie, „laat die vreselijke periode nou maar rusten”.

Wil van Neerven  schetst zowel een compleet als chronologisch beeld van de 225 interneringskampen, waar in totaal zo’n honderdduizend mensen werden geïnterneerd.

Het belangrijkste motief van Van Neerven om het onderwerp nadrukkelijk niet te baseren op historische gegevens, maar het louter aan de hand van persoonlijke, emotionele en wellicht subjectieve getuigenissen te schetsen is, om het jarenlang verborgen leed voor het eerst goed in de openbaarheid te brengen.

Adoeh seh.. De weg naar Amersfoort

MS Sibajak die ca. 20 maart 1951 vanuit de haven van Tanjong Priok naar Rotterdam vertrok voor de repatriëring

 

Aankomst ooievaarsschip ”Atlantis” (1950)
Met het schip “Atlantis” repatriëren KNIL-militairen en hun gezinnen uit Indonesië naar Nederland. Onderweg worden baby’s geboren, zodat de “Atlantis” uiteindelijk in Amsterdam arriveert met 62 passagiers meer dan oorspronkelijk.
Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum: 10 juli 1950
Licentie: CC-BY-SA

YouTube – KeiTV Amersfoort

 

Interviewer/schrijver Grondhuis is zelf in 1950 geboren aan boord van de Atlantis, toen zijn ouders van Indonesië naar Nederland voeren. ,,Ik ben al vier verschillende mensen in mijn jeugd in Amersfoort tegengekomen die ook op de Atlantis geboren zijn.” In zijn boek beschrijft Grondhuis de verhalen van achttien Indische families die in Amersfoort zijn komen..

 

Op het Engelse schip de Atlantis werden tijdens de reis 63 baby’s geboren die zowel de Nederlandse als de Engelse nationaliteit kregen. Met uiteindelijk 959 opvarenden kwamen de vluchtende Nederlanders op 10 juli 1950 in Amsterdam aan op de Javakade.

 

In het boek staan achttien verschillende verhalen van families met Nederlands-Indische roots. 

Zij kwamen naast met de S.S. Atlantis o.a. ook met de M.S. Sibajak en de S.S. Majola naar Nederland.

Hoofdvragen waren: Weet u iets over de achtergrond van uw vader (veelal KNIL-achtergrond) en moeder? Wat kunt u vertellen over uw voorouders? Op welke eilanden heeft uw familie gewoond en vond er migratie plaats tussen de eilanden? Waar hebben uw ouders gewoond toen ze in de jaren 1950 en 1960 in Nederland aankwamen? Voelt u zich Indisch en gaat u naar Indische bijeenkomsten?

Er wordt voornamelijk over Nederland, Indonesië, Java, Ambon, Saparua en Sulawesi gesproken.
Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, voorouders, migratie, ontvangst in Nederland, identiteit, Indische verenigingen, KNIL, huisvesting, discriminatie, ongelijkheid binnen leger.

 

De collectie wordt beheerd door Jim Grondhuis. Er zijn geen concrete plannen om de collectie onder te brengen bij een archiefinstelling.

 

De collectie bestaat uit digitale audiobestanden. Om de interviews duurzaam te bewaren voor de toekomst is overdracht aan een e-depot gewenst.

 

Grondhuis, J. (2020). Adoeh seh. De weg naar Amersfoort.
In eigen beheer.
 

TNI-kopstukken

Inauguratie van TNI-leiders. Beeldbank NIMH - Objectnummer 2155_800272

Publicaties verbonden aan de collectie:

Heshusius, C. A., Zwitzer, H. L., & Staf Chef Generale Staf/Bevelhebber Landstrijdkrachten. Sectie Krijgsgeschiedenis K.L. (1976). Verslag omtrent militair-historisch onderzoek in Indonesië over de periode 1945 – 1949 door een team van de sectie krijgsgeschiedenis K.L. In Sectie Krijgsgeschiedenis K.L. Staf Chef Generale Staf/Bevelhebber Landstrijdkrachten.

 

Zie voor nadere analyse: masterscriptie E.M.F.F. Miedema

“Wat weet zo’n meid in Den Haag er nou van?”

 

Een uitgebreide publicatie over de oorlog met Indonesië bleef uit. In plaats daarvan publiceerden Heshusius en Zwitzer in 1977 het overzichtswerk Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950: een terugblik. In dit boek, dat voornamelijk uit foto’s met korte beschrijvingen bestaat, staan de auteurs stil bij de Java-oorlog, de Atjeh-oorlog, generaal van Heutsz, de inname van Nederlands-Indië door Japan, en op het einde komen ook kort de ‘politionele acties’ aan bod.

 

Het Koninklijk Nederlands-Indische leger 1830-1950 – Een terugblik

H.L. Zwitzer en C.A. Heshusius
Sdu Uitgevers, 1977

ISBN: 9789012017633

 

 

 

 

Een oude collectie van één van de voorgangersorganisaties (Sectie Krijgsgeschiedenis KL) van het NIMH.

In 1976 hebben. C.A. Heshusius en H.L. Zwitzer interviews met TNI-kopstukken in Indonesië afgenomen in het kader van militair-historisch onderzoek over de periode 1945-1949. 

 

In de zomer van 1976 gingen Heshusius en Zwitzer naar Indonesië voor archiefwerk en om interviews af te nemen van TNI-kopstukken, Indonesische militair-historici en politici, ten behoeve van hun onderzoek. Van dit bezoek verscheen een kort verslag. Heshusius en Zwitzer verbleven ruim twee maanden in Indonesië, waar zij op Java een bezoek brachten aan verschillende steden. 

 

Er wordt voornamelijk over Indonesië gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesische revolutie, tactiek en organisatie van TNI en KL/KNIL.

 

 

West-Papua

De interviews zijn afgenomen in het kader van verschillende filmprojecten. Roy Villevoye is beeldend kunstenaar en filmmaker en komt in West-Papua sinds de jaren 1990. Zijn focus ligt op de Asmat in het Zuidwesten van Papua. Hij is geïnteresseerd in persoonlijke verhalen van, en de (historische) relaties tussen verschillende groepen: Nederlanders, Indonesiërs en Papua’s. De interviews zijn gebruikt in verschillende films (deels samen met Jan Dietvorst) waaronder Geef me zeep. Geef me een handdoek en The new dress waarin missionarissen aan het woord komen, de film Evidence, And the Trumpet Shall Sound, Owner of the voyage en Propeller.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1945 – 2017.
Er wordt voornamelijk over West-Papua, Asmat, Merauke, Nederland en Indonesië gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische bezetting, koloniale tijd, missionarissen, vliegtuigcrash.

 

De Overstap

Interviews met mensen van verschillende generaties met een Nederlandse en Indo-Europese achtergrond die van Indonesië naar Nederland zijn gemigreerd.

 

Riekje Hoffman interviewde voor de expositie De overstap verschillende generaties Nederlanders en mensen met een Indo-Europese achtergrond. De interviews zijn opgebouwd uit drie delen. De tijd voor vertrek, de reis naar Nederland, en de aankomst en verblijf in Nederland. Riekje Hoffman heeft op basis van deze interviews collages gemaakt met familiefoto’s van 15 gezinnen die van Indonesië naar Amersfoort zijn gemigreerd. Deze zijn in 2021 tentoongesteld als onderdeel van de expositie IMPACT-fotos that matter in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. Van 5 van deze interviews is beeldmateriaal  beschikbaar.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1920 – 2021.
Er wordt voornamelijk over Nederland en Indonesië gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesische revolutie, dagelijks leven.
Beheer: De collectie wordt beheerd door Riekje Hoffman.
Toegang: De collectie is beperkt openbaar. Bij interesse kan contact opgenomen worden via info@riekjehoffmanfotografie.nl.

 

Toelichting op De Overstap door Riekje Hoffman: 

 

Het Indisch Zwijgen? Me Hoela!

riboet.com

Riboet YouTube-kanaal:

Youtube kanaal

Riboet verhalenkunst is een in 2012 opgericht collectief dat middels persoonlijke verhalen erfgoedinstellingen en publiek met elkaar in contact brengt. Het collectief verzamelt verhalen op uiteenlopende manieren. Zo verzamelt en deelt Riboet Oral History in een theatrale setting voor live publiek in het podiumprogramma Café Riboet, maar worden verhalen ook vastgelegd via de  verhalenschommel, de Vertelmobiel, de Verhalenbetjak en de Verhalenkast.

 

Riboet werkt hierin samen met o.a. het Indisch Herinneringscentrum, het Haags Historisch Museum en de Tong Tong Fair. Sommige video’s zijn bewerkt, anderen niet. De lengte van de interviews loopt erg uiteen, van korte straatinterviews van een paar minuten tot interviews van een half uur. Alle interviews worden opgenomen met een vooraf vastgesteld eindproduct in het hoofd. Het doel van de interviews en producties is om actuele en historische thema’s te bespreken en een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen mens en maatschappij.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1930 – heden.
Er wordt voornamelijk over Indonesië, Nederland en Nieuw-Guinea gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, briefwisselingen, migratie, aankomst in Nederland, band met Indonesië en voormalig Nederlands-Indië, herinneringen, voorwerpen, cultuur.

 

Beheer: De collectie wordt beheerd door Riboet Verhalenkunst. In de nabije toekomst zal de collectie worden overgedragen aan het Indisch Herinneringscentrum (IHC).
Toegang: De collectie is momenteel niet toegankelijk. Na overdracht aan het Indisch Herinneringscentrum kan de collectie worden opgevraagd en bekeken.

 

Indonesische vrouwen

Portret van een onbekende Javaanse jonge vrouw, anonymous, 1870-1890

Pamela Pattynama, toentertijd docent/onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Literatuurwetenschap met als specialisatie Vrouwenstudies (het latere Genderstudies) wilde met mensen spreken die in de koloniale periode zijn opgegroeid. Ze was specifiek geïnteresseerd in ervaringen van vrouwen: zij hebben vaak een heel ander levenspad bewandeld dan mannen en mannen komen vaker aan het woord. Het doel was om vrouwen te spreken die haar konden vertellen over hun (dagelijks) leven. De selectie van deelnemers ging via familieleden en kennissen en sneeuwbalselectie via de geïnterviewden. De vraagstelling hield ze bewust algemeen omdat ze geen thema’s wilde uitsluiten en benieuwd was waar de vrouwen zelf over wilden vertellen.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1920 – 1989.
Er wordt voornamelijk over Indonesië, Java en Jakarta gesproken, maar ook over andere eilanden en plaatsen. Thema’s zijn o.a. dagelijks leven, scholing en verbanning i.v.m. RMS-activiteiten.

 

De collectie wordt beheerd door Pamela Pattynama. Zij heeft de wens om de interviews in de toekomst over te dragen aan een archief.

Nederlands-Indië veteranen

Doede Bruinsma (1926) groeide op in het Groningse Harpel. Hij had zich in 1946 vrijwillig aangemeld bij het leger omdat hij de dienstplicht aan zag komen. Bruinsma vertrok in november 1947 met het troepentransportschip de Groote Beer naar Indië. Hij was werkzaam als sergeant majoor administrateur in Sanga-Sanga, het olieboorterrein op Borneo, en later in Wanaredja op Midden-Java. Bruinsma keerde in januari 1950 terug naar Nederland.
Nadat het debat over het conflict tussen Nederland en Indonesië in 2012 weer in alle hevigheid oplaaide heeft OVCG in samenwerking met het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) een Oral History-project gemaakt. Met dit project wordt er aandacht geschonken aan de belevenissen van drie Groninger Indië-veteranen. Hiermee tracht OVCG mensen een beter inzicht te geven in het conflict tussen Nederland en Indonesië vanuit de optiek van Indië-veteranen. De onderstaande film was het resultaat, waarin drie veteranen, waaronder Doede Bruinsma, het verhaal vertellen over hun tijd in Indië.

 

De interviews zijn afgenomen door Oorlogs- en verzetscentrum Groningen. De interviews gaan over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de rol van de geïnterviewden hierin. De drie interviews zijn verwerkt in een montage van 30 minuten.
De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1946 – 1949.
Er wordt voornamelijk over Nederland, Groningen en Indonesië gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, verwachtingen, dienstplicht, oorlogsvrijwilligers, aanpassingsproblemen.

 

Jan Hummel, Doede Bruinsma en Anton Schurer vertellen in deze montage over hun periode in Nederlands Indië tussen 1946 en 1949. De montage is een uitsnede uit drie Oral History interviews, afgenomen door OVCG.

 

Oral History Ned. Indië veteranen OVCG from Groninger Archieven on Vimeo.

Ogen die spreken

Interviews met mensen met een relatie met voormalig Nederlands-Indië
De interviews zijn afgenomen voor de reizende fototentoonstelling Ogen die Spreken. Dit is een initiatief van Cathy Folmer en fotograaf Roy van Veen van Stichting Budi Santoso 1995 uit Zwolle. In de interviews wordt er gesproken over de invloed van Nederlands kolonialisme en voormalig Nederlands-Indië op de samenleving en de band die de geïnterviewden hebben met deze koloniale geschiedenis. De tentoonstelling reist door Nederland en was reeds te zien in Zwolle en Kampen. Op 5 mei 2023 bezoekt Minister-President Rutte de tentoonstelling als onderdeel van zijn bezoek aan Overijssel.

De stichting verwacht elk jaar 2 – 6 interviews aan de collectie toe te voegen.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1890 – 2023.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. thuis, vrijheid, gelijkwaardigheid, racisme, veerkracht en integratie.

De collectie wordt beheerd door Roy van Veen, stichting Budi Santoso 1995.
Toegang: De collectie is (nog) niet toegankelijk. De collectie komt in de loop van 2023 beschikbaar.
Bij interesse kan contact opgenomen worden via de website: www.ogendiespreken.nl

Interviewcollectie ’45 – ’49

Soldaat in Indonesië 1945-1950

Gert Oostindie

Prometheus

In 2012 hebben het NIMH, het NIOD en het KITLV een eerste oproep gedaan tot systematisch onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Financiering is toen uitgebleven. Vervolgens heeft het KITLV via de onderwijsverantwoordelijkheid van Gert Oostindie (Universiteit Leiden) aandacht besteed aan deze periode. Studenten kregen de opdracht om memoires en dagboeken te bestuderen en stagiaires deden onderzoek in archieven, o.a. in de Oral History collectie SMGI. Deze werkzaamheden hebben uiteindelijk geleid tot het boek Soldaat in Indonesië.

 

Als aanvulling op dit boek zijn vervolgens 19 interviews afgenomen met Molukkers omdat er in deze publicatie wel over Molukkers wordt gesproken, maar Molukse egodocumenten ontbreken. Deze interviews zijn systematisch opgezet. 
Naast de interviews met Molukse veteranen zijn nog 9 interviews gehouden met Nederlandse veteranen.

Dit project is onderdeel geweest van een traject dat heeft geleid tot het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 – 1950. De interviews zijn gedaan met als doel aanvullende verhalen te verzamelen op de publicatie Soldaat in Indonesië. De hoofdvraag was: Wat zijn uw ervaringen geweest tijdens de jaren 1945 – 1949 in Indonesië? In de Molukse interviews kwam o.a. de vraag naar voren waarom de geïnterviewde bij het KNIL is gegaan. In de interviews met Nederlandse veteranen is o.a. gevraagd naar ervaringen met geweld.

 

Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesische revolutie, KNIL, geweld, veteranen.

 

Toegang: De collectie is nog niet toegankelijk. In 2023 zal de collectie overgedragen worden aan een archiefinstelling, mogelijk UB Leiden.