menu

Cerita Cisca – ontmoeting met de geschiedenis

In 10 afleveringen luister je naar momenten uit het leven van Cisca Pattipilohy, die als 95-jarige terugblikt op verschillende periodes uit haar leven. Periodes die mede getekend zijn door de grote lijn van de geschiedenis en de verschillende cultuurovergangen die ze meemaakte.

Een terugblik op de Apartheid in de kolonie Nederlands-Indië, haar studententijd, de Proklamatie en het optimisme en de dynamiek van de jonge Republik Indonesia. Ook praat ze over haar familie en vertelt ze over het grote belang van vrouwenemancipatie.

 

Cisca wordt geboren in 1926 in Makasar als enige dochter van Moluks Bandanese ouders in een gezin met drie broers. Ze groeit op binnen de hiërarchische structuur van de koloniale samenleving met een bijzondere vader die zich als ‘inlander’ – bewoner van de autochtone groep die binnen de apartheidssamenleving op de laagste trede stond in eigen land – een eigen bedrijf en een positie wist te verwerven zodat hij zijn kinderen kon laten studeren in Nederland waarbij hij het driedubbele moest betalen van een Hollandse inwoner. Studerend in Nederland zag Cisca dat Nederlanders hier gewoon werk deden, iets dat in de standenmaatschappij van de kolonie Nederlands-Indië ondenkbaar was.

Getuigen & Tijdgenoten

Dit project wordt uitgevoerd door: Fridus Steijlen, Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart.

getuigen en tijdgenoten

Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten en de onderzoekers.

Narrated (In)justice

https://doi.org/10.17026/dans-ze8-yg84

 

status: lopend onderzoek

Narrated (In)justice is een onderzoeksproject (2014-2016) van historica Nicole L. Immler dat in beeld brengt hoe historisch onrecht in toenemende mate door middel van financiële compensatie claims publieke aandacht vraagt. Wereldwijd zijn de laatste jaren compensatiebetalingen voor slachtoffers een belangrijk onderdeel geworden van ‘erkenning’. In Nederland hebben de recente betalingen aan Joods-Nederlandse slachtoffers een rol gespeeld in de claims van slachtoffers van de dekolonisatieoorlog in Indonesië (de zogenaamde Rawagede casus) en zijn ook referentiepunt in de claims van nazaten van voormalige tot slaaf gemaakten uit de voormalige koloniën Suriname en de Nederlands Antillen.

 

Op basis van drie Nederlandse casussen – met betrekking tot de Holocaust, kolonialisme en slavernij – laat het project zien hoe de ervaring van onrecht in families over de generaties doorverteld wordt, wat de motivatie achter compensatie claims is, en wat de perceptie en de betekenis van zulke maatregelen is. De vraag is of dergelijke compensatie ook voldoet aan de verwachtingen die mensen ervan hebben.

 

Het onderzoek Narrated (In)Justice is mogelijk gemaakt door een Marie Curie Fellowship in het 7th European Community Framework Program, uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding the Age of Transitional Justice: Narratives in Historical Perspective’ van het NIOD Instituut voor Oorlog, Holocaust en Genocide Studies.

 

Immler, dr. N.L. (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies) (2017): Thematische collectie: Narrated injustice. DANS.

 

https://doi.org/10.17026/dans-ze8-yg84

Afscheid van Nederlands-Indië

 

 

Verhalen van veteranen die in voormalig Nederlands-Indië zijn ingezet (1941-1950) uit de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen vormen een belangrijke bron voor dit onderzoek, samen met militair-historische en sociaalwetenschappelijke literatuur.

Lees verder op: veteraneninstituut