menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Jongen van het dorp

Een jongen van het dorp – Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe

Chris van Esterik

Bert Bakker, 2003

ISBN: 9789035125995

Dorpen zijn altijd aan doorgaande verandering en modernisering onderhevig geweest. Dat is een boodschap van Chris van Esterik in Honderd jaar Ingen, ooit een alledaags, maar toch mooi dromerig dorp aan de Rijn. Hoe veranderde tussen 1900 en 2000 het dorp en landschap. Van Esterik dook archieven in en voerde vele gesprekken met bewoners.

 

De vaak romantisch verheerlijkte jaren vijftig en zestig worden geportretteerd als turbulente sociale perioden. Kleine middenstanders begonnen plotseling succesvol te worden, en deze opwaartse beweging ondermijnde de vaste hiërarchische structuren. Mensen waren zo bang voor de verandering dat de realiteit op inventieve wijze werd verdoezeld door het opvoeren van kleine, maar indrukwekkende toneelstukjes. Zo herinnert een huisschilder zich hoe hij bij welgestelde boeren altijd moest zorgen dat hij in een versleten overall verscheen. Zijn vrouw ging aan het eind van het jaar de rekeningen rondbrengen, en ze gebruikte altijd een oude fiets. Want, zo zeiden ze, je moest de armoede laten zien.

In dergelijke beschrijvingen komt Van Esterik het best tot zijn recht: hij biedt sociale geschiedschrijving met fascinerende voorbeelden van oral history.