menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vlasparlee

Foto van het zwingelen van vlas - Demuynck (fotograaf) - Provincie West-Vlaanderen - B00006123

vlasparlee

 

Aantal interviews: 36

Beschikbaarheid / Toegankelijkheid: onbekend

 

Naar aanleiding van het project is een publicatie verschenen: 

Vlasparlee. De wonderjaren van een vlasgeneratie (1920-1960)

Auteur: Brecht Dewaele

Uitgever: Provincie West-Vlaanderen. Brugge, 2013

 

DVD: VERLEDEN IN HET VLAS

 

Auteurs: Brecht Dewaele, Hans Dobbelaere, Carlos Van Craeynest

Uitgever: Provincie West-Vlaanderen, Kortrijk, 2009

 

Het “Texas van Vlaanderen” langsheen de “Golden River”. Deze fraaie benaming houdt verband met de erg aparte en typerende vlasnijverheid die zich vanaf de 19de eeuw aan de boorden van de Leie en de Mandel ontwikkelde. Deze bloeiende industrie zette de streek rond Kortrijk op de wereldkaart, herschiep het landschap ingrijpend en bracht een ongekende welvaart naar de regio. Meteen wordt duidelijk hoezeer het vlas heeft bijgedragen tot de historische identiteit van deze streek.

 

Met het project Vlasparlee wilden we de persoonlijke herinneringen van de resterende getuigen registreren. Deze mondelinge mémoires werden ontsloten door middel van een reeks gefilmde interviews voor het nageslacht bewaard en ontsloten via een mooie dvd-compilatie Een verleden in het vlas. Vlasverhalen uit het Texas van Vlaanderen.

 

Zo kwamen we meer te weten over de dagelijkse werkomstandigheden van de vlassers, het gangbare taalgebruik, de vette en de magere jaren, de rituelen op de maandagse vlasbeurs, de kledij van de botenkoper en het bruisende caféleven. Met andere woorden: via deze zoektocht naar het mondelinge vlaserfgoed, herleefde ook de ruimere sociale geschiedenis van Zuid-West-Vlaanderen.

 

Deze beklijvende vlasverhalen werd vervolgens ook op andere aantrekkelijke manieren voor een breed publiek ontsloten. In april 2009 ging een rondreizende tentoonstelling van start, die de daaropvolgende maanden de verschillende gemeenten in de Leie- en Mandelstreek aandeed.

 

Foto van een familie ‘in het vlas’ – Provincie West-Vlaanderen – B00006124