menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Voor altijd verbonden

Foto's: Peter Groenenberg, Bertwin Leentvaar, Erik en Lyanne Paskamp, Frank Clement

Voor altijd verbonden – De inzet van de eerste Nederlandse blauwhelmen in voormalig Joegoslavië 1992-1994

Maranke Pater

MARANKEPATER.NL/

 

Samen met Anton van Renssen interviewde Maranke Pater voor haar podcast ruim twintig ‘Bosnië-veteranen’, waaronder sergeant-majoor Arie van der Marel uit Harderwijk, over hun ervaringen in Kroatië en Bosnië. Het bataljon vertrok vanaf de kazerne in Garderen. Toen de verbindelaars aankwamen in de door de VN beveiligde gebieden, waren sommige internationale bataljons nog niet aanwezig, waardoor de verbindelaars moesten zien te overleven in een gebied waar door het conflict nog steeds diverse gespannen situaties waren.

 

September 2023 verscheen het boek ‘Voor altijd verbonden’ dat Maranke Pater schreef op basis van deze interviews en de ruim veertig extra interviews die zijn gehouden. Het boekstaat vol met verhalen van veteranen van het 1 (NL) UN Signal Battalion, het verbindingsbataljon dat in april 1992 onder leiding van haar vader, commandant luitenant-kolonel Hans Vermaas naar voormalig Joegoslavië reisde.

Niet alleen het verhaal van haar vader over het ontstaan van deze vredesmissie onder UNPROFOR en de beschieting van het Rainbow Hotel in Sarajevo waar hij verbleef met de hoofdmacht wordt hierin verteld, maar ook de verhalen van 60 andere veteranen die bij de missie betrokken waren. Op meer dan dertig locaties in Bosnië, Kroatië en Servië wisten de verbindelaren te ritselen en te pionieren om zo verbindingen te kunnen leggen die voor de VN van belang waren. Het zijn verhalen over overleven, machteloosheid, trauma’s, maar bovenal: kameraadschap. Voor altijd Verbonden staat voor de verbindingen die deze militairen moesten leggen, maar ook voor de band die ze met elkaar hadden en nog steeds hebben. Het was voor het eerst en voor het laatst geweest dat er een compleet verbindingsbataljon uitgestuurd werd. Het grootste avontuur voor de Nederlandse Verbindingsdienst. 

 

Maranke Pater maakte met Anton van Renssen in samenwerking met het Nederlandse Veteraneninstituut de #podcast ‘Voor altijd verbonden’ over 1(NL) UN SIGNAL BATTALION in voormalig Joegoslavië.

Op termijn zullen de interviews met de #verbindelaars worden opgenomen in de Interviewcollectie Nederlandse #Veteranen van het #NLVi #ICNV #UNPROFOR

Voor altijd verbonden

Podcast over het Verbindingsbataljon
Maranke Pater-Vermaas is de dochter van Hans Vermaas, de eerste commandant van het 1 (NL) UN Signal Battalion dat in april 1992 naar Kroatië, Bosnië en Servië gaat. Er is een hevige burgeroorlog gaande tussen Servië en Kroatië en de VN stuurt de vredesmacht UNPROFOR naar het gebied toe. Het is voor het eerst dat er een compleet bataljon verbindelaren uitgestuurd wordt. In deze podcast duikt Maranke in het verleden van haar vader en volgt ze in 8 afleveringen de sporen van het verbindingsbataljon.

Voor de podcast werden ruim twintig veteranen geïnterviewd over hun ervaringen in Kroatië en Bosnië. Makers van deze podcast zijn: Maranke Pater, Anton van Renssen, Misha van der Hoef en Piet Nelemans.