menu

STUK, een geschiedenis 1977-2015

Stuk, een gechiedenis

Marleen Brock

Uitgeverij Hannibal, 2015

 

In het voorjaar van 2015 vierde STUK feest. Al 37,5 jaar begeeft het Leuvense kunstencentrum zich in de artistieke voorhoedes. Een boek (STUK, een geschiedenis 1977-2015; Uitgeverij Hannibal) en een tentoonstelling (Was het nu ’t Stuc, STUC of STUK?; STUK Expozaal) onderstreepten dit tegendraadse jubileum. Tegelijk diende de historische terugblik om even stil te staan en om te kijken, om vervolgens te kiezen voor een nieuwe toekomst als Huis voor Dans, Beeld en Geluid. Toch is zo’n ingrijpende koerswijziging in historisch perspectief allerminst uniek. Zichzelf opnieuw uitvinden zit in het DNA van de organisatie, als een logisch gevolg van de constante zoektocht naar artistieke vernieuwing.

 

Cultuurhistorica Marleen Brock (KU Leuven) vertelt in dit vlot geschreven boek het verhaal van 37,5 jaar STUK – geen mooi afgerond jubileum, maar even tegendraads als het kunstencentrum zelf. Leuke anekdotes en citaten uit interviews met sleutelfiguren, foto’s, affiches en documenten brengen de rijke geschiedenis tot leven.

100 jaar de Wijnpers

100-jaar-wijnpers-landbouwschool

 

 

Auteurs: Mathias Cheyns

Uitgever: Peeters, Leuven – 2011

In het schooljaar 2011-2012 bestond de provinciale land- en tuinbouwschool De Wijnpers in Leuven 100 jaar.

 

Om dit te vieren schreef de school in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant een feestprogramma uit, met onder andere een publicatie en een tentoonstelling.

 

Evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs

CAG werd aangezocht om de redactie van de publicatie te verzorgen en een concept voor de tentoonstelling te leveren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de geschiedenis van de school, maar omvatte ook de evolutie van het land- en tuinbouwonderwijs in België en de geschiedenis van de land- en tuinbouw in en rond Leuven.

Naar aanleiding van het jubileumjaar namen leerlingen en (oud-)leerkrachten een aantal interviews af van oud-leerlingen en leerkrachten. Deze interviews vormden samen met een aantal professionele interviews en een klassieke literatuur- en bronnenstudie de basis voor de publicatie.